Del

Positivt svar fra transportminister om syn af lastbiler i EU

Transportminister Thomas Danielsen (V) vil gøre spørgsmålet om gensidig anerkendelse i EU af lovpligtige periodesyn af lastbiler og påhængskøretøjer til en dansk prioritet. Det vil ske i forbindelse med de forestående EU-forhandlinger af den kommende synspakke, meddeler ministeren nu i et svar til fem transportorganisationer, der havde henvendt sig om sagen før jul.

Dansk Erhverv Transport, DTL – Danske Vognmænd, Danske Speditører, ITD og DI Transport anførte i deres fælles brev, at det har mange fordele at kunne få synet lastbiler og påhængskøretøjer i andre EU-lande: Det vil forøge fleksibiliteten for transportvirksomhederne og udlede mindre CO2, når logistikken optimeres.

Og det er ikke nødvendigt at køre eksempelvis tomme eller halvtomme sættevogne til registreringslandet for at overholde synskravet. Med ca. 20 mio. påhængskøretøjer i Europa er der mærkbare klimamæssige gevinster at hente, lød det i brevet.

EU-reglerne om periodesyn giver EU’s medlemslande mulighed for at indgå bilaterale aftaler om gensidig anerkendelse af syn. Men desværre vil langt de fleste EU-lande, herunder Danmark, ikke anerkende og registrere syn foretaget i andre EU-lande.

Organisationerne har derfor opfordret til, at Danmark hurtigst muligt indgår anerkendelsesordninger med de mest relevante EU-lande, hvor behovet og branchens efterspørgsel er størst. Det gælder mht. påhængskøretøjer, men også for selve lastbilen. På længere sigt bør der ske ændring af EU-reglerne, så det ikke er nødvendigt, at medlemslandene indgår anerkendelsesordninger, før der kan foretages syn i andre lande.

Ministeren lægger dog i sit svarbrev op til, at indgåelse af bilaterale aftaler bør afvente udfaldet af EU-forhandlingerne, men at han vil gøre branchens ønske til en dansk prioritet.

Krydser fingre for, at EU-lande hjælper branchen

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard er trods alt tilfreds med, at sagen nu bliver en officiel dansk prioritet:

– Ministeren har valgt at gå den anden vej rundt og starte hos EU. Skulle det ikke lykkes at nå til enighed her, vil han se på muligheden for at indføre nationale regler. Det kan der være en del diplomatisk fornuft i, omend branchen allerede nu står og tripper for at få systemet til at fungere i den travle hverdag.

DTL-direktøren håber blot på, at de øvrige medlemslande ser samme operative og klimarelevante fordele ved en fælles anerkendelsesordning og fremmer sagen hurtigt:

- Vi må krydse fingre for, at medlemslandene bilægger de noget stejle principielle positioner fra tilblivelsen af vejpakken og lægger sig i selen for at hjælpe alle vognmænd og speditører samt forbedre klimaet i denne relativt simple sag, udtaler Erik Østergaard.