Del

Positiv Investeringsplan uden rastepladsløsning

En aftale om fremtidens veje og baner er i dag indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti og indeholder en lang række infrastrukturprojekter, der skal sættes i gang i perioden fra 2021 til 203.

Det gælder blandt andet en udvidelse af E45, midler til en ny midtjysk motorvej, udvidelser af motorvejene og ringforbindelserne på Sjælland samt en udvidelse af Fynske Motorvej syd om Odense og en tredje Limfjordsforbindelse samt en stribe regionale vejforbindelser.

DTL – Danske Vognmænd roser den ambitiøse plan, og fremhæver, at investeringerne (inkl. penge til undersøgelser og øget vedligeholdelse) på ca. 113 mia. kroner falder på et tørt sted. Men en løsning på de manglende parkeringspladser for lastbiler på rastepladserne mangler et klarere fokus, mener DTL – Danske Vognmænd.

-Vi noterer os, at regeringen og Dansk Folkeparti har gentaget en række igangværende projekter – herunder på baneområdet. De i øvrigt spændende og helt nødvendige nye anlæg beløber sig til ca. 50 mia. kr. – heraf 41 mia. kr. til vejanlæg.  Det er under alle omstændigheder meget positivt, for det viser, at et flertal af Folketingets partier står sammen om at få gjort noget ved de nødlidende vejforhold, siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

Men DTL-direktøren har svært ved at se, hvordan den nuværende problematik med manglende rastepladser passer ind i et billedet. –Vi har allerede fra en samlet branche gjort opmærksom på, at man bør se på hele problemet omkring manglende kapacitet på rastepladserne, der forhindrer danske lastbilchauffører i at holde hvil og pause. Vejdirektoratet dokumenterede allerede sidste år behovet for større kapacitet på rastepladserne og fremlagde et konkret forslag til anlæg af 484 ekstra lastbil p-pladser til 180 mio. kr. Det har desværre ikke udmøntet sig i konkrete midler i investeringsplanen, men som vi læser og hører det, så er det noget, forligspartnerne tager meget seriøst. Vi ser frem til, at man tager dialogen med branchen som lovet, udtaler Erik Østergaard.

Se mere om aftalen her.