Del

Politiet sinker særtransporter

Politiet har indført ny praksis, der forsinker tilladelser til særtransporter i op til flere uger. Det er helt uholdbart både for branchen og for kunderne, mener DTL, der sammen med en række erhvervsorganisationer, nu beder justitsministeren og transportministeren om at gribe ind.

Politiets tilladelseskontor i Greve har uden varsel indført en ny praksis, hvor vejmyndighederne (fx kommunerne) i langt større omfang end tidligere høres, når der skal udstedes tilladelser til særtransporter. Den nye praksis har ført til store forsinkelser i udstedelsen af tilladelserne.

- Før tog det et par dage at få tilladelser, nu skal vi ofte vente i mere end en uge på at kunne levere vores ydelser. Dels står vores materiel stille, mens ansøgningen om tilladelse til særtransport cykler rundt i bureaukratiet, dels kan kunderne ikke komme videre med deres arbejde, før vindmøllesektionen, maskinen, byggeelementet, COVID-19-pavillionen eller, hvad det nu kan være, ankommer. Det er helt uholdbart og koster dyrt for alle parter, siger formand Jan Kjelgaard fra DTL Kran Blok Erfa, hvis medlemmer lider under politiets nye praksis.

Politiets nye praksis får nu en række erhvervsorganisationer herunder DTL – Danske Vognmænd til at bede to ministre gribe ind. I et brev appellerer organisationerne til justitsminister Nick Hækkerup og transportminister Benny Engelbrecht om at gribe ind og ændre politiets nye praksis.

”Den hidtidige praksis for udstedelse af særtransporttilladelser har fungeret i mange år, mens den nye praksis har nogle helt - formentlig utilsigtede - uacceptable følger. Erhvervslivet forsøger at rejse sig på trods af den krise, som COVID-19 har medført, Politiets nye praksis modarbejder direkte disse bestræbelser til skade for både beskæftigelsen og økonomien, udover at også kommunernes administration belastes, ” hedder det bl.a. i brevet fra organisationerne, der også udtrykker undren over, at den nye praksis kun gælder tilladelseskontoret i Greve og ikke kontoret i Padborg.

”Transportører med adresse på Sjælland-Fyn skal søge tilladelser på kontoret i Greve, mens transportører med adresse i Jylland skal søge tilladelser på kontoret i Padborg. Det gælder uanset, hvor i landet tranporten skal gennemføres. Det indebærer en helt urimelig forskelsbehandling af transportørerne øst og vest for Lillebælt, ” hedder det i brevet.

Det er tilsyneladende planen, at også kontoret i Padborg skal spørge alle vejmyndigheder hver gang en transportør søger om særtransporttilladelse.

DTL’s direktør Erik Østergaard advarer i den forbindelse om, at der derfor må forventes en mangedobling af ventetiden på særtransporttilladelser over hele landet og ikke kun på Sjælland.

- Det er slet ikke det, vi har brug for nu, hvor vi kæmper for at holde hovedet og økonomien oven vande under coronakrisen. Og helt uforståeligt er det, at politiets ændrede praksis kommer uden varsel og uden begrundelse i hensynet til fx trafiksikkerheden eller infrastrukturelle forhold, siger han og fortsætter:

- Vi har brug for en akut løsning, der sikrer en tilbagevenden til den hidtidige hurtigere levering af tilladelser til særtransporter. Hvad enten det sker i form af flere ressourcer til politiet og vejmyndighederne/kommunerne eller i form af en mindre ressourcekrævende praksis eller evt. en hasteændring af Særtransportbekendtgørelsen, siger han.

I brevet til ministrene efterlyser organisationerne en permanent bedre løsning gennem en revision af Særtransportbekendtgørelsen samt en digital selvbetjeningsløsning/anmeldelsesordning for tilladelser til særtransport fx efter svensk forbillede.

Underskrivere af brevet til ministrene er ATL, Dansk Erhverv, DI Dansk Byggeri, DI Transport og DTL - Danske Vognmænd.