Del

Politiet fik røde ører

Vognmand Christian Andersen i Rønnede forstår ikke, hvorfor han i januar blev sigtet for en fejl begået af en hans chauffører. Sigtelsen blev først droppet over et halvt år senere, da politiet erkendte, at vognmanden ikke var ansvarlig. Politiet afviser at kommentere sagen.

2023 starter kedeligt for vognmand Christian Andersen hos DK-Miljø i Rønnede.  

Den 4. januar bliver han ringet op af en betjent fra tungvognspolitiet ved Midt- og Vestsjællands Politi, som meddeler, at han er sigtet for overtrædelse af færdselslovens paragraf 67, nærmere bestemt for overtrædelse af reglerne om alvorlige sikkerhedskritiske fejl. Konkret er der tale om et utilstrækkeligt underkøringsværn på den Scania-lastbil, som en af hans chauffører har kørt. 

Få timer forinden har Christian Andersen siddet inde på sit kontor på Industrivej og fulgt optrinnet, da lastbilen med chaufføren bliver standset af to betjente i en politibil lige foran vinduet i vognmandskontoret. 

- Jeg kan se, at betjenten hopper ud af bilen og konfronterer min chauffør. Han går så ud og kan godt se, at kofangeren ikke er slået ud, så han går tilbage i bilen og trykker på knappen, og kører den hydrauliske kofanger ud. Så det er selvfølgelig en betjeningsfejl, konstaterer Christian Andersen i sikker forvisning om, at chaufføren får en bøde for at overtræde reglerne. 

Bliver tilbudt at slippe med advarsel 

Men sådan går det ikke. For selvom betjentene ved selvsyn kan konstatere, at underkøringsværnet fungerer som påkrævet, og på trods af, at lastbilen netop er kommet tilbage fra værksted og syn mellem jul og nytår, bliver Christian Andersen altså formelt sigtet over telefonen senere samme dag. Han får at vide, at der er tale om en alvorlig sikkerhedskritisk fejl, og betjenten affejer vognmandens forklaring om, at chaufføren tydeligvis blot har glemt at slå underkøringsværnet ud som påkrævet. 

- Så siger jeg til ham: Hvad nu, hvis chaufføren kommer hen til det næste lyskryds, og han glemmer at blinke, når han drejer til venstre: Er det så, fordi chaufføren glemmer at blinke, eller er det fordi blinklyset ikke virker? Men jeg kan ikke snakke betjenten til fornuft, siger Christian Andersen, der får at vide, at han må indgive en klage, når han har modtaget bødeforlægget, som er på 10.000 kroner. 

Efter at have rådført sig med DTL laver han den 2.februar 2023 en indsigelse. Herefter går der flere måneder. 

- Lige inden sommerferien ringer anklagemyndigheden så og tilbyder at frafalde sigtelsen og siger, at jeg kan slippe med en advarsel. Det betyder, at hvis man bliver taget i en lignende forseelse indenfor tre år, så er der dobbeltstraf. Så det opponerer jeg imod. Min fornemmelse er også, at det kan skabe præcedens hos mine kollegaer. Jeg siger, at jeg vil rådføre mig med min brancheorganisation i DTL. 

Da Christian Andersen kommer tilbage fra ferie, ligger der et brev fra Midt- og Vestsjællands Politi, der meddeler, at der ikke vil blive rejst straffesag mod vognmanden: 

“Vi har ved vurderingen af sagen lagt konkret vægt på, at der er tale om en betjeningsfejl fra chaufførens side,” står der bl.a. i brevet. Politiet når dermed frem til samme konklusion som vognmand Christian Andersen, men med godt et halvt års forsinkelse. 

- Hvis man kan dømme mig for den her forseelse, ville jeg blive nervøs for, hvor vi ender. Vi har altså 40 biler, hvoraf de fleste er containerbiler med udtrækskofanger. Jeg havde under alle omstændigheder ikke betalt bøden uden at prøve det af i retten. Jeg synes, sagen er så åbenlys, siger Christian Andersen. 

DTL: Undrer sig over politiet 

Chefjurist i DTL - Danske Vognmænd John Roy Vesterholm undrer sig over politiets ageren i sagen, når politiet er opmærksomme på, at der er tale om betjeningsfejl af chaufføren, og at køretøjet er lovligt. 

- Ejeren/brugeren kan ikke gøres ansvarlig for førerens betjeningsfejl. Det fremgår af ansvarsreglerne 

i færdselsloven, og det står også i det brev, vognmanden får fra politiet, selvom det skal læses mellem linjerne, siger John Roy Vesterholm, der påpeger, at ansvarsreglerne er uændrede i forhold til alvorlige sikkerhedskritiske fejl. 

- Det er kun bødestørrelsen, der har ændret sig, slutter han, der opfordrer medlemmerne til at kontakte DTL, hvis de får udstedt et bødeforlæg fra politiet i lignende sager. 

DANSKE VOGNMÆND har været i kontakt med Midt- og Vestsjællands Politi, som oplyser, at de ikke har nogen kommentarer.  

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 7, 2023