Del

Påstået tomkørsel er et falsum

EU-Kommissionens udtrykte bekymringer om, at den netop vedtagne vejpakkes nye krav til lastbilers jævnlige returnering til deres hjemlande og begrænsninger i kombineret transport strider mod EU's klimamål, får ikke DTL – Danske Vognmænd til at ændre holdning.

- Den påståede tomkørsel i forbindelse med returnering af lastbilen er et falsum, for det økonomiske incitament til social dumping og spekulation i dieselpriser, reduceres og vanskeliggøres – og det er til gavn for klimaet, udtaler DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

- Med de nye regler vil den danskejede lastbil, der tidligere har været for eksempel rumænsk registreret, komme tilbage på danske plader, og den kan køre hjem i garagen om aftenen hos den danske vognmand og ikke retur til Rumænien – hvor den i øvrigt aldrig har været tidligere.

- Fjerner vi incitamentet i spekulation i lavtlønschauffører og social dumping, så bliver kampen om driftsbesparende initiativer ført væk fra løn og over på brændstof. Og så er vi for alvor på vej mod mindre udslip, bedre kørselsplanlægning, mindre tomkørsel, mindre spekulation i dieselpriser, mere brændstofbesparende kørsel. Og med tiden også en mere smidig overgang til helt andre drivmidler, fastslår Østergaard.

Vil lave konsekvensanalyse

EU-Kommissionens bekymringer bunder i, at den obligatoriske tilbagevenden af køretøjet til etableringsmedlemsstaten hver ottende uge, og begrænsningerne for kombineret transport, ikke var en del af Kommissionens forslag, der blev vedtaget den 31. maj 2017 og derfor heller ikke har været genstand for en konsekvensanalyse af den forventede indvirkning på klimaet, miljøet og det indre markeds funktion. Den analyse vil Kommissionen derfor iværksætte og færdiggøre inden årets udgang.

Kommissionen frygter, at forpligtelsen til returnering af lastbilen kan føre til ineffektivitet i transportsystemet og en stigning i unødvendige emissioner, forurening og overbelastning, mens begrænsningerne for kombineret transport kan mindske sin effektivitet til støtte for multimodal godstransport.

Massivt forbrug af diesel

Men Erik Østergaard mener ikke, at der vil være noget at komme efter: - Klimaet betaler altså prisen ad flere omgange, når man kan spekulere i lavtløns arbejdskraft. Man kan tåle et større dieselforbrug, man kan leve med større tomkørsel, man kan have en flåde af biler stående til pludseligt opståede opgaver, også selv om bilen ikke fyldes helt.

- Man kan desuden køre omveje efter billigere diesel, og man har en fleksibilitet og en tilskyndelse til at fortsætte med tre cabotageture i nabolandet, selv om der ikke er nogen egentligt defineret transport, der ligger til grund for, at man er netop dér. At dette i et endog meget stort omfang har givet – og stadig giver – et massivt overflødigt forbrug af diesel, er helt uomtvisteligt.