Del

Papirvælde frustrerer vognmænd

Nye regler med krav om, at man bl.a. skal medbringe udlejningskøretøjers leje-/leasingkontrakt, bliver mødt med vantro af mange vognmænd. DTL arbejder på at finde en løsning med leasingselskaber og myndigheder.

Et tænkt eksempel: En vognmandsvirksomhed har leaset en lastbil i to år og er registreret som bruger i Køretøjsregisteret. Her skal chaufføren medbringe leasingkontrakten og sin ansættelseskontrakt og/eller lønseddel. 

Et andet tænkt eksempel: En vognmandsvirksomhed trækker en belæsset sættevogn, der er leaset af en speditør. Sættevognen står ikke fast til rådighed for vognmandsvirksomheden. Da der ikke er tale om et lejeforhold mellem speditøren og vognmandsvirksomheden, skal chaufføren ikke medbringe dokumenterne. 

Ifølge erhvervspolitisk chef Ove Holm har DTL igennem den seneste tid modtaget en del henvendelser fra frustrerede medlemmer. Både fordi det ikke står klart, hvorfor kravene om at medbringe dokumentation er påkrævede, men i endnu højere grad fordi kravene er meget bøvlede for transportvirksomhederne. 

- Det er helt uantageligt for både vognmændene og leasingselskaberne, at komplette leasingaftaler med CPR-numre, fakturabeløb og andre følsomme oplysninger ligger frit tilgængeligt i lastbilerne. Det kræver reelt, at vognmændene skal overstrege fortrolige informationer i hver enkelt leasingaftale og have kopier af disse fysisk eller elektronisk tilgængelige for chaufførerne i lastbilerne, siger han og understreger omfanget af problematikken: Rundt regnet 75 procent af de 100.000 danske lastbiler/trækkere/varebiler og påhængskøretøjer er leasede. Hovedparten af dem kører gods for fremmed regning. 

Presser for afklaring 

Reglerne med kravet om dokumentation vedrørende leje og leasing stammer fra et EU-direktiv. Ove Holm oplyser, at DTL nu presser på hos de hjemlige myndigheder for at bede om yderligere afklaring. 

- Vi har bedt Færdselsstyrelsen om et skriftligt svar på, hvad formålet er med, at chauffører skal kunne fremvise fx lønseddel og leje-/leasingaftale over for politiet ved en landevejskontrol, hvis køretøjet er lejet eller leaset, siger han. 

Derudover har DTL indledt drøftelser med andre aktører herunder interesseorganisationen Finans og Leasing med henblik på at undersøge, hvordan EU-reglerne er implementeret i andre lande, og hvordan praksis er her. Derudover arbejder DTL på at undersøge andre mulige tiltag, afslører Ove Holm. 

Det vil være meget væsentligt at finde ud af, om vi fx kan få et bekræftet uddrag af en leasingaftale, som kan godkendes som dokumentation, fremfor at vogn- mændene skal have store dokumentsamlinger med følsomme oplysninger i hver lastbil. Det kunne også være en mulighed, at Motorregistret blev udvidet med to felter med leje-/leasingaftalens startdato og varighed. Endelig bør det vurderes, om myndighederne kan suspendere håndhævelsen i en periode, indtil uklarhederne er ryddet af vejen, siger han.  

DET SIGER MYNDIGHEDERNES VEJLEDNING OM UDLEJNING OG LEASING FOR GODSKØRSEL

Færdselsstyrelsen har opdateret vejledningen om reglerne for at udføre godskørsel med udlejningskøretøjer.

Den 1. juli 2023 trådte nye regler i godskørselsbekendtgørelsen i kraft om brug af lejede køretøjer uden fører til godskørsel for fremmed regning. De nye regler stiller krav om, at man skal medbringe køretøjets lejekontrakt og førerens ansættelseskontrakt under kørslen.

Lejekontrakten skal medbringes i hele den periode, hvor køretøjet er leaset. Ved kortidsleje skal vognmandsvirksomheden også indberette registreringsnummeret på det lejede køretøj til Færdselsstyrelsen.

Kilde: Færdselsstyrelsen.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 4, 2024