Del

Overenskomsten blev til i én virkelighed – men skal gælde i en anden

”Ingen havde forudset, at vi – kun ti dage efter, at arbejdsmarkedet havde opnået enighed om en fornyelse af transportoverenskomsten - skulle opleve at, det meste af samfundet måtte lukke ned.” Det fastslog formand for DTL's arbejdsgiverforening Martin Danielsen i sin årlige beretning – afholdt virtuelt fra Grønningen 17 i København.

”Hvis arbejdsmarkedets parter inden overenskomstforhandlingerne havde haft viden om den kommende situation, ville fornyelsen på hele DA’s område givetvis være forløbet anderledes,” fremhævede Martin Danielsen som et svar på det altoverskyggende spørgsmål fra medlemmerne: ”Kan vi ikke gøre aftalen om igen?"

En aftale skal overholdes
Det er nemlig oplagt at få den tanke, at forudsætningerne for de indgåede forlig - og dermed også for aftalen med 3F om fornyelsen af overenskomsten - er bristede på grund af corona-krisen. Men sådan spiller klaveret ikke i juraens verden, forklarede Martin Danielsen:

”Vi har - i lighed med de øvrige arbejdsgiverorganisationer - indgået en aftale uden andet forbehold end DA’s godkendelse. Og den fik vi som sædvanlig med det samme.
Vi sætter ikke som betingelse for vores forlig, at de indgås under forudsætning af uændrede forhold, og det samme gælder den modsatte vej.

Når vi først har indgået en aftale, så skal den overholdes. Uanset om det senere går godt eller skidt i forhold til parternes forventning ved aftalens indgåelse. Det er den danske model i en nøddeskal.”

Som en af fordelene ved den nye overenskomst nævnte Martin Danielsen, at fx den særlige opsparing er blevet ændret, så der nu er mulighed for at aftale løbende udbetaling sammen med lønnen.

Ikke glad for stigning i særlig opsparing
Men formanden fremhævede samtidig, at arbejdsgiversiden ikke er glade for stigningen i særlig opsparing, som har vist sig at være en skrue uden ende:

”Vi havde hellere set, at værdien af opsparingen kunne være konverteret og indgå direkte i timelønnen”, oplyser Martin Danielsen i beretningen, som fortsætter:

”Men som nævnt kan vi dog nu aftale, at den udbetales løbende samtidig med lønnen, så selvom det er en omvej, har vi næsten nået vores mål. Det er slet ikke så ringe,”

Tilsvarende er DTL-A ikke begejstret for, at perioden med sygeløn er blevet udvidet med to uger. Men værre er det dog, at der nu er en beskyttelse mod opsigelse for sygemeldte medarbejdere med mindst 3 års anciennitet. ”Dét er en bestemmelse, vi vil møde udfordringer med i praksis,” fremhævede DTL-A formanden.

Vigtigt skridt i kampen mod social dumping
Formanden kom også ind på en af de største DTL – sejre i nyere tid, der skal forhindre misbrug af underbetalte udenlandske chauffører i Danmark:

”Der skulle gå seks generalforsamlinger siden Højesterets afsigelse af dommen i den såkaldte Nortra-sag, før der blev fremsat et holdbart lovforslag. Det er lige sket – den 29. april – og nu forventer vi, at det kan blive behandlet og stemt hjem af Folketinget, så det kan træde i kraft den 1. januar næste år. I sin essens handler det om, at udenlandske chauffører skal aflønnes på danske vilkår når de kører cabotage-kørsel i Danmark", udtalte Danielsen og fastslog:

”Det er dermed et vigtigt skridt i kampen mod social dumping og den unfair konkurrence, der har kostet mange vognmandsvirksomheder livet.”

Martin Danielsen kunne endelig oplyse, at coronakrisen desværre også har sat projektet ”Job i Transport” i stå. Lastbilen og traileren holder stille, for alle besøg på skoler, efterskoler og erhvervsskoler er udsat indtil videre. ”Også ”Godstransportens Kvindedag”, som DTL-A sammen med ATL og 3F havde planlagt skulle afholdes i maj, er sat på stand by.