Del

Organisationer til politikere: Gør overgang til eldrift nemmere for vognmændene

DTL – Danske Vognmænd fremlægger nu sammen med flere andre organisationer konkrete forslag til, hvordan politikerne kan medvirke til at sætte skub på elektrificeringen af vejtransporten. Det skal være nemmere, hurtigere og billigere at skifte fra diesel til el, end det er i dag, mener de. I øvrigt opfordrer DTL til, at man politisk lader døren stå på klem til, at vognmændene også kan benytte sig af andre brændstoffer end eldrift.

Foto: Dansk Erhverv

I et debatindlæg i dag på netmediet Altingets transportportal opfordrer DTL sammen med ITD og Rådet for Grøn Omstilling samt Drivkraft Danmark til en række initiativer fra politisk hold, der kan gøre det betydeligt mere attraktivt for de private virksomheder at sikre den nødvendige ladeinfrastruktur. Den er nemlig en helt afgørende forudsætning for udviklingen af eldrift i vejtransport, fremgår det af indlægget. 

Konkret foreslår organisationerne, at vognmanden selv skal have mulighed for at finde fx en entreprenør til at etablere ladestandere hos virksomheden, hvis netselskabets tilslutning tager mere end 6 måneder; en såkaldt ’åben-dør-politik’. En eventuel meromkostning til entreprenøren skal desuden deles mellem netselskabet og vognmanden.

Desuden bør forsyningsloven ændres, så det bliver muligt kun at betale for den el, man har behov for, mener organisationerne. Det skal nemlig være muligt at betale for adgangen til el i afgrænsede tidsrum af døgnet. Det vil holde investeringsomkostningerne nede, og medvirke til et mere fleksibelt elnet, da det kun vil dække det konkrete forsyningsbehov.

Endelig bør virksomhederne have mulighed for at betale for nettilslutningen over en længere årrække, for eksempel 10 år. Hos vognmanden afskrives et sådan anlæg, inklusiv kabler, typisk over 30 år, lyder det i debatindlægget.

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard finder det helt afgørende, at der nu bliver lyttet til de praktiske hindringer, som transportører oplever, hvis de ønsker at skifte til eldrift: – Vognmændene er ikke tilbageholdende af principielle grunde – tværtimod. Men man skal vide, at skift af brændstofsystemer jo sker i en ”going concern”. Stafetten skal gives over, mens virksomheden opererer i dagligdagen, med de kundekrav, der stilles. Her kan det ikke nytte, at man oplever lange ventetider hos netselskabet, usikre perspektiver for strømkapaciteten og drastisk stigende omkostninger inden for kort tid.  

I øvrigt anser DTL-direktøren det for væsentligt, at de vognmænd, der finder det rentabelt og operativt at køre på fx gas – herunder biogas – har muligheden for det. Gaslastbiler har nemlig i mange vognmænds øjne stadig en række rent logistiske fordele sammenholdt med ellastbiler, fordi de i drift minder meget om traditionelle dieselbiler.

- Desuden forudser Energistyrelsen, at alene fabrikationen af grøn brint vil lægge endog meget kraftigt beslag på elproduktionen frem til 2035. Og de seneste meddelelser fra Klima- Energi- og Forsyningsministeriet tyder på, at gaslagrene er mere end tilstrækkelige i den nærmeste fremtid, og at den danske produktion af opgraderet biogas i 2022 svarede til over 33 pct. af det årlige danske gasforbrug. Det bør også kunne komme de vognmænd til gode, der har valgt denne type brændstof, slutter Erik Østergaard.

Debatindlæg