Del

DTL drøftede oliechok med transportministeren

Olieprisernes himmelflugt og den igangværende dieselkrise, der truer med oliechok i form af tørlægning af Europas tankstationer, var øverst på dagsordenen, da DTL – Danske Vognmænd i dag mødtes med transportminister Trine Bramsen for at drøfte branchens situation.

- Vi tog udgangspunkt i DTL’s brev fremsendt til både transportministeren og skatteministeren, fortæller DTL’s adm. direktør, Erik Østergaard, der deltog i mødet sammen med formand Martin Danielsen. 

I brevet nævnes det, at prisstigningerne kommer så hurtigt og er så kraftige, at selv vognmandsvirksomheder med aftaler om fx månedsvis olieregulering ikke kan følge med. Og de virksomheder, som er bundet af længerevarende kontrakter uden løbende oliepris-regulering, er meget alvorligt truet på deres eksistens.

Østergaard oplyser, at delegationen samtidig kvitterede for den udsendte vejledning fra Konkurrencestyrelsen, der nu åbner mulighed for at søge genforhandling af aftaler med eksempelvis kommunale kunder eller andre kunder i det offentlige.

Nordisk samarbejde og grøn omstilling

Det nordiske samarbejde blev også drøftet, da Trine Bramsen selv har erfaret en udvikling i samarbejdet fra sin tid som forsvarsminister og har en tro på, at de nordiske relationer også kan blive tættere på andre områder. Delegationen orienterede om Nordic Logistics Association (NLA), der nu på tiende år har evnet at skabe synlighed omkring nordiske synspunkter i EU-institutionerne.

NLA udnyttede sin styrke til bl.a. at få fremmet de nordiske vognmænds synspunkter om social dumping under behandlingen af vejpakkerne. I øvrigt i tæt samarbejde med tyske BGL og franske FNTR, der sammen med NLA driver fælleskontor i Bruxelles. Den verserende implementering af vejpakkerne blev også vendt. Det samme blev den generelle mangel på chauffører i forlængelse af den nylige udvalgshøring om chaufførmangel.

- Vi nåede endelig omkring den grønne omstilling, EU’s fit for 55 lovpakke og det kommende møde i regeringens klimapartnerskab 20. april, som DTL deltager i, fortæller Erik Østergaard.

– Vi nævnte her de lavthængende frugter i form af DUO-trailer løsningen, muligheden for øget vægt- og dimensioner, og en bedre udnyttelse af den nuværende modulvogntogsordning, som ligger lige for.

- Samtidig havde vi anledning til at orientere om Den Grønne Transport Pris 2023, som nu er skudt i gang i et samarbejde med Jyske Finans. Et rigtigt godt og konstruktivt møde med en imødekommende minister, som vi glæder os til at arbejde sammen med om branchens udfordringer, slutter DTL-direktøren.

 

 

 

Trine Bramsen CV