Del

Nytårshilsen fra DTL – Danske Vognmænds formand

Ingen kan vist være i tvivl om, hvad der har fyldt allermest i det forgangne år. Kilometerafgiften på lastbilkørsel kommer, derom ingen tvivl på nuværende tidspunkt.

Et i min optik ganske uskønt politisk forløb førte før sommerferien til vedtagelsen af loven om afgiften, der træder i kraft om godt et års tid.

Enhver rimelig indvending fra en samlet branche blev fejet af bordet og i de værste tilfælde overhørt. Afgiften har lige fra starten været bragt frem for offentligheden med en falsk varebetegnelse.

Da den nuværende SVM-regering fiskede det gamle lovforslag op fra den socialdemokratiske kirkegård, blev ideen solgt som et bidrag til den grønne omstilling af transportsektoren.

Men nu har regeringen omsider indrømmet, at det ikke er tilfældet. Der er ganske enkelt tale om en skat på erhverv, aktivitet og forbrug.

Vognmændene gør en uvurderlig indsats for samfundet. For fortjenesten er begrænset, og reglerne, som regulerer erhvervet, er indviklede og bureaukratiske. De kører alligevel.

Men med forslaget om kilometerafgiften på bordet blev det alligevel for meget. I april og maj måned kunne offentligheden se lastbilerne i en helt anden rolle end samfundets tro tjenere.

Ved Christiansborg i København og rundt om i landet blev lastbilerne for en kort stund symbolet på en frustration blandt dem, der må lægge ryg til nye økonomiske byrder uden reel chance for at kunne omstille sig i tide.

Men ingen organisation har kunnet forhindre, hvad en flertalsregering med bred opbakning i Folketinget ønskede at gennemføre ved lov. Det er ikke ensbetydende med, at alt er slut og tabt på gulvet.

For DTL’s indsats for at sikre fortsat erhvervsmæssig aktivitet i landets fjernt beliggende regioner stopper nemlig ikke med vedtagelsen af kilometerafgiften.

Andre erhverv er også under pres fra politisk hold for at levere. Landbruget har længe været i søgelyset, og de slipper ikke i det lange løb. Og luftfarten har nu fået sine afgifter at leve med.

Vi er ikke alene om at ønske politisk forståelse for erhvervsfriheden og nødvendigheden af at kunne gennemskue sine investeringer – samt ikke mindst den lige og fair konkurrence.

Året har samtidig budt på rigtig positive resultater for os vognmænd. Det var nemlig her, at politikerne endelig har vist, at man vil lytte til erhvervet. De øgede vægte og dimensioner på tunge køretøjer er den vitaminindsprøjtning, som mange kan bruge til noget i hverdagen.

Det kræver nok en række justeringer undervejs, men kursen er den rigtige. Og det er resultatet af et vedvarende pres og mange argumenter fra DTL gennem de sidste ti år.

Ting tager tid, og her har nødvendigheden af den grønne omstilling omsider overbevist politikerne om, at vi havde ret.

Det kommende år vil byde på mange andre udfordringer. Fx vil kravene til at rapportere om bæredygtighed i virksomheden blive strammet betydeligt. De nye tider afspejler sig også i, at virksomheder med over halvtreds ansatte skal have etableret en whistleblowerordning.

Også det skal ses i lyset af, at åbenhed og gennemsigtighed er det bedste værn mod snyd, bedrag og konkurrenceforvridning.

Mange af disse konkrete krav oprinder fra EU. Men det er overordnet båret af en udvikling, som stiler mod en kulturændring af de helt store inden for virksomhedsdrift. Heller ikke her, står vognmændene alene.

Det er det samlede danske erhvervsliv, der skal omstille sig til fremtiden.  

Jeg ønsker alle en god jul og et godt nytår.