Del

Nytårshilsen fra DTL – Danske Vognmænds formand

DTL - Danske Vognmænds formand Martin Danielsen kommer her med sit syn på situationen og udfordringerne i det nye år. 2023 bliver et år med økonomisk afmatning, en ny regering, mere grøn omstilling og knaphed på arbejdskraft

Knapt var vi kommet ud af Corona-krisens triste skygger, før verden endnu en gang blev vendt på hovedet.

Den russiske invasion af Ukraine, og hvad deraf følger af bevægelser i verdensmarkedet, samt ikke mindst efterdønningerne af logistikudfordringerne fra lockdown perioden, ramte det samlede erhvervsliv i foråret og fortsatte hen over sommer og efterår.

Så det er ingen overdrivelse at sige, at vi nu på kanten til 2023 er på vej ind i en økonomisk afmatning på alle markedsområder. Og nedgangen vil selvfølgelig også påvirke vores erhverv – vognmandserhvervet – hen ad vejen.

Nu er der her kort før jul langt om længe blevet sammensat en regering ”hen over midten” i dansk politik, og der er udnævnt en ny transportminister. Vi starter på en frisk efter årsskiftet og må nu forholde os til det, der bliver lagt på bordet. Og foreløbig ser det positivt ud efter min vurdering.

For netop i denne krisetid – opstået ud af forhold, som vi ikke selv er herrer over – finder jeg det ekstra vigtigt, at den nye regering ikke bruger tid på ligefrem at gøre det vanskeligere for os at drive virksomhed. Og det, må man sige, har på visse punkter været den forrige regerings triste kendemærke. 

Det har nemlig været sådan, at der er blevet fokuseret så intenst på den grønne omstilling og miljøforbedringer, at man helt synes at have glemt de aktører, der skal leve med omstillingen.

Som den vognmand, der skal døje med reguleringer, der helt tydeligt er blevet til på Slotsholmen i København, hvor der ikke kører så mange lastbiler, så det vil noget.

Jeg kan godt forstå den tøven, som mange vognmænd har, når det gælder omstilling af vognparken fra diesel til el, hvis ellers priserne på teknologi, ladeudstyr og el kom ned i nærheden af omkostningerne ved at køre på diesel.

For der er berettiget usikkerhed om, hvorvidt det nu er den rigtige vej at gå, når der samtidig bliver talt om brintbiler, biogas og e-methanol, og hvad det nu hedder alt sammen.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er den anden store usikkerhed og udfordring. Nok ser det ud til, at en eventuel fortsat økonomisk nedgang kan tage det værste pres af manglen på chauffører og andre medarbejdere i vognmandserhvervet.

Men på den lidt længere bane vil udfordringen vende retur med fuld styrke igen. For rigtig mange går på pension i de kommende år. Det bliver derfor afgørende med reformer af arbejdsmarkedet, som sikrer vores medlemmer gode og kvalificerede medarbejdere.

Det er også på sin plads at drøfte med den nye regering, fx hvordan vi kan få chauffører til at arbejde et år eller to mere, før de går på pension. Tilsvarende gælder det tilbagevendende emne om, hvordan vi skaber bedre rammer for flere kvinder i transport.

Er der noget, som vognmændene har behov for, så er det sikkerhed og klarhed, hvad angår investeringer, brændstofanvendelse, adfærdsregler og arbejdskraft. DTL og NLA er sat i verden for at hjælpe os med at presse på, så man forstår budskabet fra landevejen de rigtige steder i systemet.

Tak for året, der gik – og lad os gå de nye udfordringer åbent i møde i det kommende år.

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.