Del

Nyt våben mod forurening fra lastbiler

Færdselsstyrelsen intensiverer kontrollen med miljøsynderne på vejene.

Luftkvalitet har gennem de sidste mange år været et stort issue i hele samfundet, og ikke mindst for producenter af tunge køretøjer, hvor man har været tvunget til at implementere EGR og SCR-katalysatorer for at kunne rense udstødningen. Hele processen er blevet alvorlig intensiveret med skærpelser gennem stadig skrappere Euro-normer.

Desværre er der nogen, som gerne vil køre på frihjul og spare på luftrensningen, fx ved at deaktivere efterbehandlingssystemerne på dieseldrevne køretøjer.

Heldigvis er Danmark som et af de få lande langt fremme med kontrollen af den slags overtrædelser. Derfor og fordi bøderne er høje, er der ikke længere så mange overtrædelser med danske køretøjer.

Til gengæld er det ikke usædvanligt med lastbiler fra andre lande, hvor man har et mere afslappet forhold til systemernes drift. Nu ser det imidlertid ud til, at kontrollen yderligere bliver styrket.

I løbet af efteråret er Færdselsstyrelsen gået i gang med en mere intensiv jagt på klimasyndere, som forurener luften med fx urenset udstødning. Red- skabet er nyt udstyr, som let kan afsløre snyd med fx NOx-udslippet.

Der er typisk to væsentlige luftforureningskilder, når det gælder den tunge transport med dieseldrevne køretøjer. For det første er der køretøjet, hvor motor og udstødningssystemet ikke er serviceret gennem længere tid og måske kører med nedsat drift eller helt uden virkning på SCR-katalysatoren eller EGR-systemet. Disse køretøjer har næsten altid lys i kontrollampen for motorfejl, og føreren er dermed fuldt bevidst om, at der er noget galt.

Den anden væsentlige kilde er dieselkøretøjer, hvor der direkte er manipuleret med efterbehandlingssystemer fx ved omprogrammering af vitale dele i motorstyringen. I begge tilfælde kan der være besparelser, fordi man undgår at skulle påfylde AdBlue, samt at SCR-anlægget er meget kostbart at reparere. Udgiften til en ny AdBlue-pumpe kan let løbe op i 30.000-50.000 kr.

Mobile Remote Sensing
Noget af Færdselstyrelsens nye udstyr er det såkaldte Mobile Remote Sensing, også kaldet plume chasing- udstyr, der er blevet monteret på et af køretøjerne, som anvendes til vejsidekontrol. Fidusen med dette system er, at udstødningen kan kontrolleres, mens det udvalgte køretøj kører på vejen, og bilen med kontroludstyret kører bagved. Dermed kan man hurtigt udvælge de køretøjer, der er interessante at få standset og yderligere kontrolleret.

På nuværende tidspunkt er Færdselsstyrelsen den eneste kontrolmyndighed i Europa, som anvender plume chasing. På nuværende tidspunkt er systemet monteret på to af styrelsens biler. Jens Maegaard, som er bilinspektør ved Team Vejsidesyn hos Færdsels- styrelsen, oplyser, at styrelsen har brugt plume chasing i godt to måneder.

- Det er et effektivt værktøj til at udvælge de køretøjer, der har et for højt forureningsniveau. Når vi bringer et køretøj til standsning, undersøger vi motorstyringen og SCR-anlægget med en OBD-motortester. Når et køretøj har for højt forurenings- niveau, kan der være tre årsager hertil: fejl på det forureningsbegrænsende udstyr, at køretøjet er manipuleret, eller også har køretøjet endnu ikke opnået driftstemperatur, fortæller han.

Andre kontrolsystemer
Andre systemer fungerer ved, at man kobler en slange direkte på udstødningen eller etablerer en trådløs forbindelse til vognens styreboks, hvorefter alle informationer kan hentes over til kontrolenheden.

Sidstnævnte er en udlæsning af OBD-systemet, hvor der monteres et stik i OBD-stikket i lastbilen, for at man kan udlæse data fra køretøjet.

Et tredje system er SEMS, som bl.a. består af en boks, der klæbes fast på siden af køretøjet ude

over mundingen på udstødningsrøret, hvor der så monteres en føler. Herefter køres der en tur, hvor alle informationer dukker op i systemet, så det er let at afsløre et ulovligt køretøj.

Endelig findes der et stationært system, kaldet stationær remote sensing, som kan stilles op ved en kontrolstation eller på et strategisk godt sted, og som kan afsløre forbikørende køretøjer, der har ulovlig udstødning fx i form af for mange af de skadelige NOx’er.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 11, 2021