Del

Nye regler: Skal lastbilen omregistreres?

Med indførelsen af nye vægt- og dimensionsregler fra årsskiftet er mange vognmænd usikre på, hvordan deres køretøjer lever op til de nye krav, og om sikkerheden er i top, forklarer Finn Bjerremand, DTL. Applus+ Bilsyn forklarer de grundlæggende regler.

Noget er ikke, som det plejer hos DTL’s tekniske konsulent, Finn Bjerremand. Hver dag ringer telefonen en eller to gange, og i den anden ende af røret er et DTL-medlem, som spørger om ét særligt emne: 

”Hvad er de nye regler for dimensionering af lastbilen og påhængsvognen, og hvordan sikrer jeg, at min lastbil kan trække et påhængskøretøj med den samme totalvægt som før?” 

Sådan har det været siden årsskiftet 

Den 1. januar trådte nye regler i kraft, der betyder, at vognmændene kan øge længde og vægt på udvalgte køretøjer. Det skal gøre det muligt at forhøje mængden af gods på den enkelte transport og dermed reducere lastbilens CO2-udledning og forbedre rentabiliteten i den samlede  godstransport.

På papiret i hvert fald. 

Kilder i branchen forventer, at hovedparten af vognmænd vil benytte sig af de nye regler for at øge den maksimale tonnage for forvogne fra 32 og op mod 36 tons. En del af lastbiltransporten foregår nemlig lokalt uden brug af påhængsvogn, og med en omregistrering af lastbilen kan vognmændene laste op til fire ekstra tons på selve lastbilen. 

Men de nye regler er komplekse og svære at forholde sig til for den enkelte vognmand, mener Finn Bjerremand. 

- Hovedparten af vogntogene må fortsat kun køre med det samme antal tons, og når reglerne så øger godsvægten på lastbilen, medfører det sommetider, at den tilladte vægt på det tilkoblede  køretøj sættes ned. Herudover har vognmændene behov for råd og vejledning, når de kommer ud i synshallen og skal have vejet deres lastbiler og påhængsvogne op, forklarer Finn Bjerremand. 

Vognmand Lars Christensen: Husk dokumentationen 

Det oplevede Lars Christensen fra vognmandsfirmaet Vagn Christensen A/S, Brenderup på Fyn, da hans fire-akslede lastbils totalvægt skulle vejes op. 

- Helt overordnet er det svært at gennemskue, hvilken belastning en lastvogn må køre med, og hvilke typer koblinger, der kræves. Det forudsætter beregninger og materielindsigt, som mange vognmænd ikke besidder. Herudover er der et betydeligt behov for dokumentation. Den ene af de fire gange, jeg skulle have omregistreret vægten, måtte jeg i første omgang gå med uforrettet sag, da jeg ikke kunne mønstre skriftlig dokumentation på lastbilens trækbjælke, fortæller Lars Christensen, der fik løst problemet ved at kontakte VBG, der bl.a. udvikler trækbjælkesystemer og trækstænger til lastbiler, som herefter fremsendte dokumentation for, at Lars Christensens lastbil levede op til kravene. 

Applus: Stort behov for information 

Hos Applus+ Bilsyn, der er landets største synsvirksomhed og med til at omregistrere DTL-medlemmernes lastbiler, kan man godt se, at der er et stort behov for information. 

- Siden nytår har vi fået flere og flere vognmænd, der skal have omregistreret vægten på deres lastvogn og påhængsvogn, og dem vil vi rigtig gerne rådgive. Vi er forpligtet til at rådgive ud fra køretøjets typegodkendelse, der viser køretøjets maksimale vægt ifølge retningslinjerne fra producenten og Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsens krav sikrer, at lastbilerne ikke lægger for stort et pres på veje og broer og ødelægger dem. Her er afstanden mellem akslerne helt centralt. På den måde sikrer vi, at vognmændene vælger en kørselseffektiv, materielt forsvarlig og trafiksikker løsning, siger Jakob Buhl, teknisk konsulent for tunge køretøjer hos Applus+ Bilsyn. 

For at få en konkret beregning af ens lastbils belastningsværdier i henhold til UN/ECE-regulativ nr. 55 og finde det rette koblingsudstyr, anbefaler DTL, at man fx går på vbg.dk, der har oprettet en beregner til formålet. 

DE NYE TOTALVÆGTE OG OVERORDNEDE REGLER FOR GODKENDELSE

En to-akslet lastbil med tilkoblingsmulighed (sættevognsskammel eller påhængsvognskobling) må have en totalvægt på op til 20 tons, når den kører i vogntog. Uden påhængskøretøj må vægten dog ikke overstige 18 tons. 

  • En fire-akslet lastbil kan have en totalvægt på 36 tons. For at overskride 34 tons skal afstanden mellem første og fjerde aksel være mindst 6,4 m, eller 5,5 m hvis de to forreste aksler er styrende.

  • En tre-akslet påhængsvogn (undtagen kærre) kan have en totalvægt på 27 tons.

  • En fire-akslet påhængsvogn (undtagen kærre) kan have en totalvægt på 32 tons.

  • For en sættevogn med tre aksler er det tilladte bogietryk 27 tons, forudsat at afstanden fra den første til den tredje aksel er mindst 2,8 m.

  • Lastbiler med fem eller flere aksler kan have en totalvægt på op til 42 tons afhængigt af de specifikke akselafstande.


Kilde: Applus+ Bilsyn.
 

HVAD SKAL DU ELLERS VÆRE OPMÆRKSOM PÅ?

  • Lastbiler og påhængskøretøjers typegodkendelser (CoC-dokument) skal vise de høje tekniske totalvægte og bogietryk, før totalvægt kan øges ved registreringssyn. 

  • Forøgelse af totalvægt må ikke overstige de teknisk tilladte akseltryk/bogietryk ifølge typegodkendelsen og danske regler. Fx må en fire-akslet bil med triplebogie have op til 24 tons bogietryk og 9-10 tons på forakslen, hvilket giver en maksimal totalvægt på 33-34 tons.

  • Øget totalvægt lægger mere belastning på tilkoblingerne. Fabriksbestemte belastningsværdier (D-, DC-, V-, S-værdier) må ikke overskrides.

  • Ved øget totalvægt er ladet eller sættevognsskamlens placering altafgørende for ikke at overbelaste akslerne.

Kilde: Applus+ Bilsyn. 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 3, 2024