Del

Kontakt ansvarlig

Torsten Laksafoss Holbek

Nye EU–regler for tung transport er helt afgørende for den grønne omstilling

Transportbranchen venter spændt på et nyt udspil fra EU-Kommissionen om ændringer af direktivet om vægt og dimensioner for tunge køretøjer. Forventningen hos DTL – Danske Vognmænd er, at der generelt bliver åbnet for længere og tungere køretøjer internt i fællesskabet, og ønsket er samtidig at fastholde de nuværende særlige regler i Norden.

Forslaget fra Kommissionen forventes, efter en kortere forsinkelse, at blive fremsat tirsdag i næste uge. Allerede nu summer Bruxelles af rygter om, hvad der vil blive tilladt for vejtransporten at operere med i fremtiden. DTL – Danske Vognmænd mener, at udspillet har stor betydning for, om de nordiske lande kan bevare både nationale og grænseoverskridende vægtgrænser:

- Vi har i de nordiske lande en bred tradition for at udnytte køretøjernes tekniske muligheder maksimalt og dermed tilgodese både effektivitet og klimahensyn. Det skulle vi gerne bevare, og det er helt afgørende for den grønne omstilling, at de tunge køretøjer kan komme mere på ladet pr. tur, udtaler DTL’s adm. direktør Erik Østergaard.

Han bekræfter, at der i øjeblikket cirkulerer mange formodninger om, hvad forslaget kommer til at indeholde. – Men jeg vil lige nu nøjes med at slå fast, at de nationale muligheder bør fortsætte, så Danmark fx kan vedblive med at køre med 56 ton på 7-akslede vogntog og 60 ton på modulvogntog med 8 aksler. Og det er helt afgørende, at disse vogntog kan køre over grænsen til nabolande uden begrænsninger fra EU-reglerne, hvis landene i øvrigt er enige om det. Fleksibilitet fra EU’s side vil tilmed have betydning for de muligheder, den danske regering vil kunne give i form af en yderligere forhøjelse af totalvægtsgrænsen for de forskellige vogntogstyper.

Modulvogntog på EU-vejnet vil indvirke på transporteffektiviteten

Et af ønskerne fra DTL til nye, fælles EU-regler for køretøjer vil være muligheden for at benytte modulvogntog på hele det Transeuropæiske Transportnetværk (TEN-T). – Det vil have en enorm positiv indvirkning på transporteffektiviteten i europæisk international vejtransport. Det vil nemlig reducere energiforbruget og CO2-emissioner, vejslid, trafiktæthed, chaufførmangel og forbedre trafiksikkerheden, vurderer Erik Østergaard.

Af andre ønsker peger DTL- direktøren på forøgelse af standardlængden på vogntog, der i dag er 18,75 og gensidig anerkendelse af tilladelser udstedt til særtransporter i et EU-medlemsland. – For særtransportørerne vil en mere koordineret praksis betyde store lettelser, hvis der i samme land kunne ansøges om transporttilladelser gældende i andre EU-lande, fastslår Erik Østergaard.

Forslagets behandling i EU vil blive fulgt tæt af Nordic Logistics Association, der repræsenterer DTL og de øvrige nordiske organisationer i EU.