Del

Nye DF-toner på transportfronten

Magten er skiftet på Christiansborg, og Dansk Folkepartis ellers faste rolle som nødvendig men ikke ubesværlig partner for den tidligere regering er skiftet ud med en plads i oppositionen. Har det ført til justeringer på transportpolitikken? Vi har spurgt DF’s nye transportordfører Hans Kristian Skibby.

Hans Kristian Skibby pynter sig ikke med lånte fjer, når talen falder på spørgsmålet om de miljøzoneregler, som træder i kraft 1. juli 2020. Det vil medføre, at Euro5-lastbiler indregistreret før 1. oktober 2009, ikke kan køre ind i de store byer, mens lastbiler registeret efter 1. oktober 2009, som forurener langt mere, fortsat kan køre i en miljøzone.

- Jeg kan godt se problemet. Men jeg ken­der ikke bevæggrundene, så det er jeg nok ikke den rette til at udtale mig om.

Selvom han har en civil baggrund i speditør- og shippingbranchen, understre­ger han, at han stadig er ved at finde sig politisk til rette som transportordfører, da vi mødes på hans kontor en mild, solrig septemberdag. Til gengæld fortæller han gerne, at han er én af de eneste medlem­mer af Folketinget med et truckcertifikat. Det fik han, da han arbejdede på havnen i Horsens for en del år tilbage. Alsidighed er der givetvis god efterspørgsel på hos DF på Christiansborg, hvor der er blevet væ­sentligt færre medlemmer til at varetage ordførerhvervene efter partiets vælgerlus­sing ved valget den 5. juni.

Aktuelt er Hans Kristian Skibby som sine kollegaer i blå blok optaget af, at ele­menterne i den infrastrukturaftale, som VLAK-regeringen og DF indgik i foråret, kan bevares med Benny Engelbrecht bag rattet.

- Vi skal i hvert fald være med i for­handlingerne fra starten, både på kollektiv trafik og de øvrige emner. Men groft sagt skal transportministeren vælge mellem Enhedslisten og alle de andre, hvis det skal blive til virkelighed, siger han.

Det er nye toner fra en DF-transpor­tordfører. Hans forgænger, Kim Christi­ansen, afviste uforbeholdent investe­ringer i jernbane i særdeleshed, da DTL Magasinet besøgte ham i Mariager for præcis et år siden.

Læs hele interviewet i DTL Magasinets november-nummer