Del

Ny vejledning på plads for vognmænd og chauffører vedr. COVID-19 i Nordjylland

Flere møder mellem branchen og Transportministeriet har i løbet af dagen bragt præciseringer og opklaringer med sig, så vognmænd og chauffører ved, hvad der gælder for transporter i, til, fra og gennem Nordjylland og de syv berørte kommuner fra på mandag. Læs Transportministeriets vejledning herunder.

DTL indgår i fortsat tæt dialog med myndighederne og den øvrige branche om, hvordan vi sikrer transporterhvervet under de nye alvorlige vilkår, og ikke mindst de helt nødvendige forsyninger af varer til borgerne og erhvervslivet i Nordjylland.

Erik Østergaard, administrerende direktør i DTL - Danske Vognmænd siger om situationen:

- Der er ingen tvivl om, at regeringens tiltag i Nordjylland er drastiske og vil få store konsekvenser. Lige nu er vi optaget af at sikre, at de danske vognmænd og deres medarbejdere både kan agere korrekt og ansvarligt – men også sikkert. Og på en måde som ikke lægger en række virksomheder i graven.

- Den omfattende nedlukning giver åbenlyst en række hindringer, og i det omfang vognmandserhvervet er tæt knyttet til minkfarmene, er det uhyre vanskeligt at tro, at ikke også transportbranchen vil blive hårdt ramt i denne bølge af Covid-19. Men jeg kan garantere, at vi i DTL-Danske Vognmænd gør vores ypperste for at finde brugbare løsninger for erhvervet i denne dramatiske situation.

- Transporterhvervet var blandt de, der slap nådigt gennem Covid-19 i foråret. Desværre bliver det helt åbenlyst vanskeligere nu. Men vi vil naturligvis gøre hvad vi kan for at bidrage til at sikre branchen bedst muligt, og samtidig sikre at det omkringliggende samfund fortsat får gavn af transportydelserne, som de danske vognmænd leverer.

- Tingene vil formentlig udvikle sig fortsat, og vi vil derfor i den kommende tid orientere DTL-medlemmerne løbende om udviklingen i situationen. Både med direkte mails, gennem nyheder og nyhedsbreve og på vores hjemmeside og på sociale medier. Og så står vores konsulenter og medarbejdere klar til at besvare spørgsmål og hjælpe efter bedste evne. Det er en ny fase i Covid-19 udviklingen, vi står i.

Se vejledningen: Retningslinjer for godstransport i Nordjylland