Del

Ny EU-strategi fokuserer på klimaneutrale byer

EU­-Kommissionen fremlagde før jul en pakke med fire forslag, som skal sætte skub i den grønne omstilling af transportsektoren. DTL’s og NLA’s Torsten Laksafoss Holbek kommenterer her pakken.

Alt imens størstedelen af lobbyist-verdenen i Bruxelles er godt i gang med Fit for 55-lovpakken, et af de mest omfattende klima-lovudspil Bruxelles har set i årtier, kom Europa-Kommissionen med et nyt transportudspil lige før juleferien. Pakken har fået navnet ”Efficient and Green Mobility” og indeholder fire forslag, som i tillæg til Fit for 55-pakken skal sætte skub i den grønne omstilling af transportsektoren.

Pakken indeholder blandt andet et lovforslag, som skal videreudvikle TEN-T-netværket. Det er det netværk af veje, jernbaner og vandveje, som via en række transportkorridorer forbinder knudepunkter i Europa, fra Cadiz og Sicilien i syd til Norge, Danmark og Sverige i nord. Femern- og Øresundsforbindelsen indgår i netværket. Som noget nyt foreslås det nu, at de 424 byer langs TEN-T-netværket skal udvikle såkaldte Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) for at fremme nulemissions-mobilitet. Det kommer i forlængelse af Kommissionens mobilitetsstrategi fra 2020, hvor man satte et mål om at nå 100 klimaneutrale byer inden 2030. NLA ser nærmere på det udspil her i klummen.

Ny EU-strategi for urban mobilitet

EU introducerede SUMP tilbage i 2013 for at give europæiske retningslinjer for, hvordan byerne kan reducere CO2-udslip. Disse planer fokuserer også på, hvordan man reducerer emissioner af ”last mile delivery” indenfor godstransporten.

Nu konkluderer Kommissionen, at implementeringen af disse byplaner er mangelfuld i Europa. Ikke mindst fordi det ikke er et bindende tiltag. Nogle byer har fulgt opfordringerne fra Kommissionen og udviklet SUMP’er, mens andre ikke har foretaget sig noget.

Derfor kommer man med denne opdaterede strategi, som sammen med TEN-T-forslaget, hvor man introducerer krav om obligatoriske SUMP’er for byområder, skal sætte fut i processen. Det reviderede TEN-T-forslag, lægger også op til at understøtte nulemissions-logistik i byområderne. Det skal ske ved at sikre et ”passende” antal godsterminaler for forskellige transportformer, så last/first mile eksempelvis kan foregå ved eldrevet transport. Her fremhæves det kommende udspil, der skal revidere emissionsstandarderne for de tunge køretøjer, som en vigtig løftestang.

Man har allerede publiceret et forslag fra Bruxelles til reviderede emissionsstandarder for personbiler og varebiler, hvor det foreslås, at nye køretøjer efter 2035 udelukkende skal være nulemissionskøretøjer. Nu spekuleres der i, at man kommer med en lignende deadline – dog længere ude i fremtiden – for de tunge køretøjer.

NLA klar i mælet

Fra NLA’s side har vi været klare i mælet fra starten, når det handler om planer for byområder.

I vores anbefalinger til Kommissionen understreger vi, at den slags tiltag ikke må gå ud over godstransporten i det indre marked og adgang til bycentre, inklusiv de tunge køretøjer og specialkøretøjerne.

Og her kan eventuelle EU-tiltag faktisk være et værn mod national enegang og en mulighed for at skabe forståelse for den virkelighed, vognmændene i Norden opererer ud fra. Det gælder ikke mindst at understrege, at ikke alle opgaver kan løses af varebiler i byerne. Det drejer sig bl.a. om kran-, special- eller særtransport og slamsugerbistand foruden de mange vogntog, der betjener byernes bygge- og anlægsprojekter.

NLA har arbejdshandskerne på og vil også koordinere indsatsen med vores tyske og franske kolleger fra fælleskontoret i Bruxelles.

Læs kommentaren i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 1, 2022