Del

Ny Bruxelles-spydspids for nordiske vognmænd

Torsten Laksafoss Holbek tiltræder 1. marts 2020 som ny adm. direktør i Nordic Logistics Association (NLA) i Bruxelles. Han har over ti års erfaring med det politiske arbejde i Bruxelles, senest som rådgiver om bl.a. transport- og arbejdsmarkedspolitik.

Torsten Laksafoss Holbek er 39 år og kommer fra en stilling som chefkonsulent på Dansk Arbejdsgiverforenings kontor i Bruxelles, hvor han bl.a. har beskæftiget sig indgående med vejpakken.

Den kommende NLA-direktør har igennem flere år som rådgiver og konsulent arbejdet med at udforme EU-regler og lovgivning på vegne af danske erhvervsorganisationer og virksomheder. Derudover har han flere års erfaring fra EU-systemet, hvor han bl.a. har arbejdet som kontorchef for medlem af Europa-Parlamentet Morten Løkkegaard (V).

Han står således på solid grund, når han tiltræder som direktør i NLA, som er fællesorganisation for Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Sveriges Åkeriföretag (SÅ) og DTL – Danske Vognmænd, samt finske SKAL, som er associeret medlem. Tilsammen repræsenterer NLA ca. 17.000 nordiske vognmænd i Bruxelles.         

Torsten Laksafoss Holbek får base i NLA’s nye kontorfaciliteter i Bruxelles der deles sammen med de store tyske og franske vognmandsorganisationer, BGL og FNTR, som Nordic Logistics Association har et stadigt tættere samarbejde med og siden oktober 2019 kontorfællesskab med.

Bestyrelsesformand for Nordic Logistics Association og adm. direktør i DTL – Danske Vognmænd, Erik Østergaard, er meget tilfreds med ansættelsen af den nye direktør, og ser frem til samarbejdet.

- Jeg er glad for at Torsten har sagt ja til at fortsætte sin allerede imponerende Bruxelles-karriere i spidsen for NLA. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det betyder, at de nordiske vognmænd nu igen har den stærkest tænkelige interessevaretagelse på den europæiske scene, og at de mange store dagsordener om social dumping, køre- og hviletid, klimaudfordringerne og fremtidens brændstoffer og infrastruktur, bliver lagt i trygge hænder. Både som DTL-direktør og NLA-formand kan jeg kun sige, at jeg glæder mig til at vi sammen sætter turbo på arbejdet sammen med de mange dygtige kolleger i både Norden, Tyskland og Frankrig, siger Erik Østergaard.

Torsten Laksafoss Holbek afløser Søren Hyldstrup Larsen, som døde pludseligt i september 2019, 55 år gammel. 

På privatfronten er Torsten gift og har en datter.