Del

Nu vanker der bøder for løndumping

Nu koster det bøder til udenlandske transportører, hvis de ikke aflønner chaufførerne efter danske forhold. Fra 1. juli skal også danske vognmænd aflønne efter den toneangivende overenskomst.

Både EU og det danske Folketing vedtog i 2020 regler, der skal sikre udenlandske chauffører noget, der svarer til dansk løn, når de kører de facto indenrigskørsel i Danmark. Fokus var koncentreret om unfair konkurrence og social dumping. De danske regler, der trådte i kraft ved årsskiftet, vil blive håndhævet overfor de udenlandske transportører i Danmark fra 1. april, og fra 1. juli skal også de danske vognmænd betale deres chauffører en løn, der ikke afviger væsentligt fra toneangivende overenskomster.

Nu vanker der bøder
Der vanker fremover bøder til de udenlandske virksomheder, og de danske virksomheder kan få ind- draget deres vognmandstilladelse, hvis ikke reglerne overholdes.

I de første tre måneder af 2021 har myndighederne kun vejledt om reglerne overfor de udenlandske vognmænd. Men pr. 1. april kan cabotagekørsel og kombitransport blive kontrolleret for løn- og ansættelsesforhold, når de udenlandske chauffører kører i Danmark. Og de udenlandske chauffører skal kunne dokumentere deres løn- og arbejdsvilkår.

Minimums-timesatsen for aflønning af chauffører, der udfører cabotagekørsel med gods eller vejdelen af kombineret transport, udgør ifølge Færdselsstyrelsen 168,56 kroner i marts 2021. Samtidig er der trådt regler i kraft, der medfører en anmeldelsespligt ved cabotagekørsel og kombitransport. Fra 1. januar 2021 har det været et vilkår for udførelse af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport, at dette anmeldes i Erhvervsstyrelsens it-system. Også dette vil fra 1. april blive håndhævet fra myndighedernes side.

Slut med at flyve under radaren
Derudover træder også regler i kraft pr. 1. juli, der retter sig mod de danske vognmænd. Disse regler følger af lovforslag L 185. Hidtil har medlemskab af en arbejdsgiverforening givet fripas, når det kom til kontrol af løn- og ansættelsesforholdene. Men med den nye lovgivning kan alle blive kontrolleret. Det er således slut med at flyve under radaren på løn- og arbejdsvilkår, der afviger nævneværdigt fra de toneangivende overenskomster for chauffører i Danmark.

DTL anbefaler derfor også, at de danske vognmandsvirksomheder snarest sikrer sig, om deres aflønning i praksis lever op til den overenskomst, man har indgået eller om det lønniveau, man har aftalt med chaufføren, samlet set ligger på niveau med de eksisterende overenskomster.

Danske vognmænd skal nemlig for at få og opretholde en bus- eller godskørselstilladelse enten være omfattet af en kollektiv overenskomst, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, eller følge lønniveauet. En sidste mulighed kan være at være omfattet af en landsdækkende kollektiv overenskomst, der følger lønniveauet, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter, som det hedder i loven.

DTL anbefaler desuden, at man melder sig ind i DTL-A og dermed kan få råd og vejledning i at indgå ansættelsesaftaler, der lever op til reglerne, og benytter fx TungVognsSpecialistens bistand forud for virksomhedskontroller til at sikre, at også aflønningsniveauet for chaufførerne er, som det skal være.

DTL: Fremskridt at kravene skærpes
Det er et fremskridt, at aflønnings- og dokumentationskravene således skærpes for både de danske og de udenlandske vognmænd i 2021, så der bliver ens vilkår for alle, når de kører på de danske landeveje, mener DTL’s adm. direktør, Erik Østergaard.

- Lovgivningen både i Folketinget og EU blev til efter pres fra bl.a. DTL, fordi vi i årevis har været vidner til, at systematisk tredjelandskørsel, cabotagekørsel og kombikørsel er blevet udført til dumpingpriser. Det har jo presset de danske vognmænd og de danske chauffører helt vildt. Så vi er glade for loven, og ser det som en stor sejr i kampen mod social dumping og som et værn mod den unfair konkurrence, vi har bokset med i årevis, siger han.

- Men reglerne skal selvfølgelig gælde for alle, og derfor skal der heller ikke være løndumping mellem de danske aktører. Det bliver fremover kontrolleret fra 1. juli, og dét tror jeg ikke, vores branche skal være ked af. Så herfra blot en stille opfordring til lige at få tjekket, om man nu også har helt styr på de nye regler og om de aftaler, man har med sine chauffører, nu også lever op til kravene, siger Erik Østergaard til DANSKE VOGNMÆND.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND

Nr. 4, april 2021