Del

Nu skal vejpakken gennemføres

Arbejdet med at sikre at vejpakken får virkning på vejene er lige så stor en udfordring, som det var at få den vedtaget i EU-systemet, skriver Dirk Saile fra den tyske vognmandsorganisation BGL, som er en del af fælleskontoret i Bruxelles sammen med de nordiske vognmænd i NLA og franske FNTR.

Liberaliseringen af EU’s transportpolitik i 80’erne var i lang tid en stor udfordring. Det betød meget mere konkurrence, og transportpriserne blev ikke fastsat af regeringen længere.

I dag er vores udfordringer anderledes og forbliver dog lidt de samme: På grund af ulovlig cabotagekørsel og et enormt pres fra lande, der blev medlemmer af EU efter 2004, befinder vores medlemsvirksomheder sig i et stærkt konkurrencepræget miljø, meget ofte ledsaget af social dumping, som bedst kan ses på parkeringspladser og på læsse- og lossepladser fra afsendere i Tyskland.

BGL’s arbejde har derfor i de seneste ti år koncentreret sig om at bekæmpe social dumping, ulovlig konkurrence og et forringet image for vores erhverv. Som en konsekvens af den situation er manglen på chauffører i stigende grad blevet en hovedpine for vores virksomheder. I dag er det måske det største problem.

Afgørende at have allierede
I et voksende EU er det helt afgørende at have allierede til at forsvare vores interesser. Det har tidligere været forsøgt at forene kræfterne blandt ligesindede transportorganisationer. Det kan have været den forværrede og mere og mere truende udvikling på tranportmarkederne, der i sidste ende motiverede organisationerne i de nordiske lande (NLA), i Frankrig (FNTR) og Tyskland (BGL) til at oprette fælleskontoret.

Vi har et klart mål om at blive hørt endnu tydeligere af den politiske verden i Bruxelles, når vi taler på vegne af mere end 25.000 transportvirksomheder. Vi var stolte, da EU-transportkommissær Adina Valean nævnte fælleskontorets holdning til vejpakken for Europa-Parlamentet kort efter vores oprettelse.

Grundlaget for vores handlinger er, at vi tror på de samme prioriteter og deler et stort set fælles syn på det europæiske transportmarked. Vi ønsker et åbent, men retfærdigt transportmarked, hvor social dumping ikke eksisterer. Vi har kæmpet for vejpakken og ønsker, at den skal blive en succes. Vedtagelsen af vejpakken var en succes.

At sikre at de mange akter til gennemførelsen af vejpakken går i den rigtige retning er måske en endnu større udfordring og tager os lige så meget tid som vedtagelsen af pakken.

At dele et kontor gør fælles handlinger meget nemmere, når ligesindede kolleger sidder ved siden af. Nogle gange dukker de bedste ideer op i en frokostpause med kolleger, fx ved at arrangere en konference for at gøre den politiske verden i Bruxelles opmærksom på et fælles problem. Og fx ved at sikre, at ”Green Deal” også virker for transportselskaberne, og at introduktionen af emissionsfrie køretøjer sker på en pragmatisk og gennemførlig måde for os.

Men vi arbejder også på at intensivere samarbejdet mellem vores virksomheder. Fra næste år planlægger vi at arrangere et fællesmøde for unge iværksættere, der er medlemmer af vores organisation.

Historien om BGL

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) blev grundlagt i 1947. I dag tæller organisationen tæt på 7.000 medlemsvirksomheder. Medlemsvirksomhedernes lastbilflåde tæller cirka

250.000 lastbiler. BGL har hovedsæde i Frankfurt og kontorer i Berlin og Bruxelles. Siden 2019 har BGL indgået i fælleskontoret sammen med de nordiske kolleger i NLA og den franske vognmandsorganisation FNTR.

Læs kommentaren i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 5, 2022