Del

Nu skal trussel om urimelige bøder aflives

Europa-parlamentariker Asger Christensen (V) vil undersøge, om danske chauffører på dyretransporter straffes på baggrund af EU-regler, eller hvorvidt det er et særskilt dansk problem. Det skriver han i EU-klummen i DANSKE VOGNMÆND.

Dyrevelfærd er en vigtig sag, men det må være afgørende, at reglerne for at fragte dyr ikke spænder ben for transportørers og chaufførers arbejde. Problemet kan forklares meget kort: Hvis fragtede dyr har den mindste synlige skade, når transporten afsluttes, kan chaufførerne blive straffet økonomisk. Også selvom skaden ikke engang er sket i lastbilen. Ofte kan dyrene nemlig have pådraget sig skaderne inden transportafgang. Men tåbelige regler er heldigvis kun til for at blive ændret.

Chauffører skal ikke være alene om ansvaret. Vi skal i stedet have en rimelig ansvarsfordeling, hvor landmanden, som leverer dyr, og en kyndig dyrlæge skal gennemgå dyrene inden transporten, så ansvarsbyrden også hviler på dem.

Som medlem af Europa-Parlamentet kan jeg selvfølgelig ikke sørge for at ændre reglerne herhjemme. Så derfor har jeg sat mig for at undersøge sagen og hive den op på højeste EU-niveau. Allerede i forrige uge præsenterede jeg problemet for EU-Kommissionen, der sørger for, at medlemslandene implementerer fællesskabets regler ens på tværs af grænser.

Jeg spurgte, om Kommissionen var bekendt med udfordringen, og hvordan den kunne forestille sig at løse problematikken.

Måske særskilt dansk problem
Desværre kendte repræsentanten fra Kommissionen ikke til den danske sag, men Kommissionen har lovet at undersøge sagen nærmere, så vi kan sikre, at det ikke er en EU-lov, som får chauffører i fedtefadet i tilfælde af skader på dyr, som de slet ikke bærer ansvaret for.

Det tyder imidlertid på, at det muligvis er et særskilt dansk problem. Jeg kommer selvfølgelig stadig til at følge op på sagen i Europa-Parlamentet. Og så vil jeg tale med mine gode Venstre-kolleger på Christiansborg, som måske kan udfritte transport- og fødevareministrene for svar i sagen. Hvis udelukkende danske chauffører døjer med uretfærdige kæmpe-bøder, må det være op til regeringen at finde en løsning hurtigst muligt, så vi ikke skaber ulige vilkår for transport i Danmark.

Læs klummen i DANSKE VOGNMÆND

Læs klummen på side 15