Del

Nordiske vognmænds stemme i EU holder årsmøde

De nordiske vognmænds stemme i EU – Nordic Logistics Association (NLA) – afholder i disse dage årsmøde i København. Organisationen, med 17.000 virksomheder bag sig, har nu virket på ottende år og kan med stor tilfredshed se tilbage på, at nordisk enighed i den grad har givet slagkraft i Bruxelles og har været en markant medvirkende faktor til gennemførelse af EU’s vejpakker.

Årsmødet vil blandt andet se på mulighederne for et tættere samarbejde med de nordiske regeringer i fremtiden og vurdere, hvordan digitaliseringen kan medvirke til at drive håndhævelsen af de nye, kommende EU-regler for vejtransport. På mødet deltager den danske transportminister Benny Engelbrecht samt de tre nordiske ambassadører i Danmark.

Ambitionen opfyldt

Med vedtagelsen af EU’s vejpakker, der sigter på at sikre både fair konkurrence på transportmarkedet og tålelige forhold på arbejdsmarkedet for mobile arbejdstagere har NLA foreløbig opnået et af sine væsentligste mål med organisationen siden stiftelsen 19. januar 2012.

Det var oprindeligt tanken, at den fælles nordiske transportorganisation skulle varetage de danske, svenske, norske og finske transportvirksomheders interesser i EU, som står for mere og mere af transportlovgivningen. Det gælder både i EU-Kommissionen, EU’s Ministerråd og Europa-Parlamentet. Og har i den grad lykkedes, mener formand for NLA, Erik Østergaard:

- Da vi stiftede organisationen, var vores ambition at forsyne EU med et bedre grundlag for at overskue tingene, når der skal laves lovgivning på EU-plan. Dette for at forbedre rammevilkårene for transportvirksomhederne i de nordiske lande. Transportvirksomhederne, der er medlemmer af DTL, NLF (Norge) SÅ (Sverige) og SKAL (associeret fra Finland), ville på den måde få mere indflydelse på beslutningerne. Vi havde samtidig det politiske udgangspunkt, at vores medlemmers hverdag skal være baseret på lige konkurrence. Vi ville derfor udfordre de ulige konkurrencevilkår, som nordiske virksomheder udsættes for på trods af de gode intentioner om, at det fælles, indre marked skal være lige for alle. Det må siges at vi er lykkedes med.

Stærkt samarbejde med SKAL, BGL og FNTR

Udgangspunktet ved stiftelsen af NLA var udtalt, at cabotagekørslen skal bevares i EU som en begrænset og midlertidig mulighed. Røster i EU-Kommissionen den gang talte om et totalt liberaliseret transportmarked fra om ganske få år. Den går bare ikke, mente de nordiske transportorganisationer – nu med fælles stemme.

Og udfordringen kom med EU’s vejpakker, der blev fremsat af Kommissionen i 2017. Efter flere års sejt træk lykkedes det bl.a. NLA at sikre det ønskede - i et stærkt samarbejde med den tyske vognmandsorganisation BGL samt den franske vognmandsorganisation FNTR. Direktørerne fra disse organisationer deltager derfor også i årsmødet.

Tættere nordisk samarbejde

Erik Østergaard: - Vi kigger på årsmødet både tilbage på processen med vejpakken og fremad på nye udviklingsmuligheder. Det har fx været sådan, at Nordisk Råd – det parlamentariske organ for det officielle nordiske samarbejde siden 1952 – aldrig har haft transport som et af sine kerneområder. Vi vil godt se på, hvordan vi i vognmandsregi kan bidrage til et tættere nordisk samarbejde for transport.

- I forvejen har vi haft forskellige nordiske samarbejder på embedsmandsplan og i organisationsregi. Det gælder Nordisk Vejforum, de årlige NORDUK møder samt Nordisk Lastbil Union, der blev til NLA i 2012. De nordiske regeringer har hver især et traditionelt tæt samarbejde med branchen, og det ønsker vi at styrke yderligere, slutter Østergaard.