Del

Nordiske vognmænd bakker op om et formelt nordisk transportsamarbejde

Nordisk Råd vil samordne politikken mellem de nordiske lande for at skabe bæredygtige transportløsninger til søs, på land og i luften. Det drejer sig blandt andet om elektrificering af havne og søfart, elektrificering af luftfart, bæredygtig godstransport samt en nordisk plan for højhastighedstog. NLA bakker helhjertet op om visionen, der stadig er på tapetet.

Under det norske formandskab i Nordisk Ministerråd i 2022 har der været en positiv udvikling, fremgår det af en pressemeddelelse fra organisationen Nordisk Samarbejde. Norge ønsker nemlig at styrke samarbejdet om transport, og den norske transportminister har nu stillet et konkret forslag om at etablere et permanent ministerråd for transport. Forslaget er blevet drøftet blandt de nordiske transportministre på et møde i sidste uge.

Nordic Logistics Association (NLA) har 16.000 virksomheder bag sig og er en sammenslutning af de nordiske vognmandsorganisationer DTL (DK), SÅ (S), NLF (N) og SKAL (FI). Her ser formand Erik Østergaard meget positivt på mulighederne for et styrket nordisk samarbejde i regeringsregi:

Nordisk Råd – det parlamentariske organ for det officielle nordiske samarbejde siden 1952 – har aldrig har haft transport som et af sine kerneområder. Vi vil godt fra vognmandsside være med til at bidrage til et tættere nordisk samarbejde for transport. Et formelt samarbejde i Nordisk Ministerråd vil styrke både regionen, det enkelte land og den enkelte virksomhed. Fx er der en stærk nordisk tradition for at udvikle stadig mere produktive vogntog, som på europæisk plan vil kunne medvirke til at nedbringe energiforbrug og klimabelastning – foruden at afhjælpe manglen på chauffører.

Vognmænd kører i hinandens lande
- I forvejen har vi haft forskellige nordiske samarbejder på embedsmandsplan og i organisationsregi. Det gælder Nordisk Vejforum, de årlige NORDUK møder samt Nordisk Lastbil Union, der blev til NLA i 2012. De nordiske regeringer har hver især et traditionelt tæt samarbejde med branchen, og det ønsker vi at styrke yderligere. Det er også vigtigt at huske på, at de nordiske vognmænd faktisk har en del kørsel i hinandens lande, siger Erik Østergaard. Han peger samtidig på, at et tættere nordisk samarbejde også kan være en af indsatsområderne på transportområdet for den kommende regering i Danmark.

Nordisk Råd har i snart fire år presset på for, at de nordiske lande skal styrke samordningen af store opgaver inden for infrastruktur med et særligt ministerråd for infrastruktur ved Nordisk Ministerråd. Men der er stadig ikke fuld enighed mellem landene, og det står endnu ikke klart, hvad holdningen er hos den nye svenske regering. Den svenske infrastrukturminister var i foråret på besøg hos sin kollega i København, hvor emnet også var oppe at vende.

Det officielle nordiske samarbejde foregår inden for rammerne af Nordisk Ministerråd, hvor regeringerne samarbejder og i Nordisk Råd, som er parlamentarikernes samarbejdsforum. Nordisk Råd blev dannet i 1952 og har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland. Visionen for samarbejdet er, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030.

Nordisk Råds pressemeddelelse