Del

NLA om CO2 aftale: Et stort skridt men ikke nok

EU’s Ministerråd og Europa-Parlamentet er nu blevet enige om en aftale om CO2 standarder for biler og varebiler. Og som ventet er der enighed om stop for salg af nye biler og varebiler med forbrændingsmotor fra 2035. De nordiske vognmænds organisation, NLA, ser aftalen som et stort skridt i den rigtige retning. Men infrastruktur for alternative drivmidler samt kapacitet på elnettet er afgørende.

Rådet og Europa-Parlamentet nåede torsdag til en foreløbig politisk aftale om strengere CO2-emissionspræstationsstandarder for nye biler og varevogne. Formålet er at bevæge sig mod en såkaldt nul-emissionsmobilitet. Forslaget om at revidere præstationsstandarderne for CO2-emissioner for person- og varebiler er en del af "Fit for 55"-pakken, som blev præsenteret af Europa-Kommissionen i juli måned 2021.

Lovgiverne var enige om, at der skal ske en 55% CO2-emissionsreduktionsmål for nye biler og 50% for nye varebiler i 2030 sammenlignet med 2021-niveauer. Inden 2035 skal CO2-reduktionsmål for både nye biler og varebiler være 100%.

- Vi bakker helhjertet op om den grønne omstilling. Gårsdagens aftale er et betydeligt skidt i retning af at få sat skub på produktionen af nul-emissionskøretøjer. At lukke en første aftale om et forslag fra 'Fit for 55'-pakken er et stærkt signal om, at EU er fast besluttet på at gøre fremskridt i retning af klimaneutralitet og den grønne omstilling, udtaler direktør Torsten Laksafoss Holbek for vognmændenes nordiske organisation NLA fra Bruxelles.

Men NLA - direktøren fremhæver, at den foreliggende aftale ikke er tilstrækkelig i sig selv: -Det kræver udrulning af infrastruktur for alternative drivmidler, herunder ladestandere og brinttankstationer. Og det er afgørende, at der er flere konkurrencedygtige alternative drivmidler at vælge mellem, og for den tunge transport må vi fortsat have en åben dør for fx biodiesel og biogas.

Dermed peger NLA på vigtigheden at få gennemført den tilknyttede revision af udbredelsen af en infrastruktur for alternative drivmidler (AFIR), som i øjeblikket drøftes mellem Rådet og Parlamentet. En aftale på dette område vil gøre det muligt at udvikle en infrastruktur, så chauffører fx kan genoplade deres køretøjer på tværs af medlemslandene.

Det næste, der venter, er et lignende forslag for CO2 standarder for de tunge køretøjer, inklusive et muligt stop for salg af lastbiler med forbrændingsmotorer. Kommissionen forventes at fremlægge dette forslag i starten af 2023. Også her peger NLA på vigtigheden af elforsyningen:

- Batteridrevne lastbiler er en mulighed, men det kræver også, at beslutningstagerne sørger for, at der er den nødvendige kapacitet på elnettet. Og den indsats bør man starte nu, fastslår Torsten L. Holbek, og slutter:  

- Derudover savner vi økonomiske incitamenter for vognmænd, som ønsker at investere i lastbiler, som kører på eksempelvis batterier eller brint. I dag og i den nærmeste fremtid giver det ikke mening, da disse lastbiler stadig koster ca. tre gange så meget som en lastbil, der kører på diesel.

Den indgåede aftale skal nu formelt vedtages i Europa-Parlamentets Plenarforsamling og på et kommende ministerrådsmøde.

Ministerrådets pressemeddelelse