Del

NLA: Handel med CO2 kvoter kræver skub på grønne alternativer

Europa-Parlamentet og Ministerrådet er blevet enige om at skabe et nyt system for handel med CO2 kvoter i bygnings- og vejtransportsektoren med start fra 2027. Systemet, kaldet ETS II, gælder for distributører, der leverer brændstof til vejtransport, og omfatter både privat og kommerciel vejtransport. De nordiske vognmænd finder det nødvendigt, at realistiske grønne alternativer så er til stede.

Vognmændene vil ikke direkte skulle auktionere og handle med CO2-kvoterne. Det vil nemlig ske gennem distributørerne af brændstof til vejtransporten, dvs. de store olieforsyningsselskaber. Men vognmændene kan forvente at se en stigning i priserne på fossilbaserede brændstoffer som følge af det nye handelssystem for vejtransport.

Vær opmærksom på om ETS bliver en ekstra omkostning

Det får de nordiske vognmænds alliance, Nordic Logistics Association, til at kræve, at der reelt er alternativer til rådighed for vognmændene, og at man samtidig får gjort op med eksisterende belastende afgifter:

- Som tingene er i dag, har vejgodstransporten, der jo arbejder med tunge køretøjer, ikke mulighed for at ændre deres flåde til f.eks. elektrificeret eller brint på kort eller mellemlang bane. Det skyldes, at der simpelthen ikke er nogen lade-infrastruktur eller køretøjer tilgængelige til konkurrencedygtige priser. Alternativerne må være til stede, før ETS implementeres i fuld skala, udtaler adm. direktør Torsten Laksafoss Holbek, der tilføjer:

- Vi skal desuden være opmærksomme på, at dette her system kan risikere blive pålagt transporterhvervet som en ekstra omkostning oven i andre politiske tiltag introduceret af Fit for 55 pakken og tilhørende lovgivning. Det vil ikke være acceptabelt, og derfor opfordrer vi til, at det samlede oplæg bliver kigget efter i sømmene.

Der skal være mening med reguleringen

- Vi støtter naturligvis ethvert mål om at skabe lige vilkår på det klimapolitiske område. ETS kan være et godt instrument til dette formål, som kan øge den grønne præstation i alle EU-medlemsstater. Men der skal være en mening med reguleringen, og er der ikke det, vil det blot blive opfattet som en yderligere møllesten, transporterhvervet skal køre rundt med, fastslår NLA-direktøren.

Handelssystemet er påtænkt at starte i 2027. Europa-Parlamentet har dog krævet, at det hele kan udskydes til 2028 for at beskytte borgerne, hvis energipriserne er usædvanlig høje.

Når først systemet kører, vil der blive frigivet yderligere kvoter, hvis prisen på kvoter overstiger 45 EUR over en vis periode. Dette for at øge udbuddet på CO2-markedet.

Den politiske aftale afventer nu formel godkendelse. Parlamentet og derefter Rådet vedtager lovgivningen på kommende møder, hvorefter de offentliggøres i EU's Tidende og træder i kraft.