Del

NLA formand i paneldebat på franske vognmænds årsmøde

På den franske vognmandsorganisation FNTR’s årsmøde i Paris bliver situationen omkring de såkaldte vejpakker i EU lige nu grundigt debatteret. Nordic Logistics Association var repræsenteret.

I en stopfyldt sal deltog direktør og formand i NLA Erik Østergaard i dag i en interaktiv paneldebat om vejgodstransporten i en verden under forandring, der først og fremmest indebar status for vejpakkerne, nu hvor EU-Parlamentet har åbnet op for trilogmøder. hvor henholdsvis Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet mødes og forhandler sig frem til fælles regler for europæiske vognmænd.

”Der var bred enighed om, at det er rigtig positivt med fremdrift i vejpakkeforhandlingerne, og der er høje forventninger til trilogmøderne under Finlands formandskab. Jeg selv er ikke i tvivl om, at finnerne nok skal få landet forhandlingerne på en fornuftig måde, og det samme mener vores franske kollegaer,” udtaler Erik Østergaard fra Paris.

Paneldebatten på årsmødet nåede også omkring branchens udfordringer ved den manglende investering i vejinfrastrukturen og hvordan branchen selv kan bidrage til løsninger på klimaudfordringerne, der er de samme, hvad enten man er dansk eller fransk vognmand. Samtidig kunne NLA-formanden lufte tankerne om en mere effektiv vejkontrol baseret på den tyske BAG-model.

Erik Østergaard: ”Der blev udtryk stor gensidig anerkendelse af det styrkede samarbejde mellem de nordiske lande organiseret i NLA på den ene side og FNTR og det tyske BGL på den anden side. Senest har det givet sig udslag i etablering af et fælles nordisk/tysk/fransk kontor i Bruxelles, som klart styrker sammenholdet og indflydelsen i EU.”

Også transportministrenes såkaldte Road Alliance fik rosende ord med på vejen for at holde kursen i vejpakkeforhandlingerne med det sigte at skabe fair og lige konkurrencevilkår for hele vejtransportbranchen. Alliancen består af medlemslandene Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Italien, Luxembourg, Sverige, Tyskland og Østrig samt Holland, der deltager som observatør. Derudover er EØS-landene Norge og Schweiz medlemmer af alliancen.

”Det er rigtig dejligt at opleve og få genbekræftet, at vores franske vognmands- og brancheforeningskollegaer er helt på linje med NLA i alle de vigtigste temaer, der er oppe i tiden lige nu," lyder det fra NLA-formanden.

FNTR - den franske nationale sammenslutning af vejtransport – er den førende organisation af vejgodstransport i Frankrig. FNTR organiserer transportvirksomheder i alle størrelser og med alle specialer inden for godstransport. Medlemmerne repræsenterer 2/3 af de organiserede vejtransportvirksomheder, 2/3 af de ansatte i sektoren og 2/3 af den samlede bestand af køretøjer i Frankrig.