Del

NLA-direktør: Sænk regeltempoet

EU-politikerne skal finde svar på usikkerheden om bl.a. ladeinfrastruktur, før vognmændene kan bidrage til den grønne omstilling. Det mener Torsten Laksafoss Holbek, direktør for Nordic Logistics Association (NLA).

Politikerne i EU-systemet må stoppe op og tage bestik af situationen, før den grønne omstilling af vejtransporten kan rykke videre. Det mener NLA’s direktør Torsten Laksafoss Holbek forud for valget til Europa-Parlamentet, som fandt sted den 9. juni. 

- Den grønne omstilling har fyldt meget i en periode, og vi er nærmest blevet overlæsset med nye initiativer, siger han, der håber, at branchen får mulighed for at følge med i regeltempoet i den kommende valgperiode. 

Han peger på, at én af de væsentligste forudsætninger for, at vognmændene overhovedet kan medvirke til den grønne omstilling, handler om rent praktiske forhold, som skal på plads. 

- Hvis den grønne omstilling skal lykkes, skal nogle elementer være på plads: Der skal være kapacitet på elnettet, og der skal være en ladeinfrastruktur med ladekapacitet både hjemme hos transportvirksomhederne og ude langs vejnettet. Ellers er det urealistisk, siger han og nævner endnu et forhold. 

- 45 procent af nye lastbiler skal i 2030 være nulemissions-lastbiler. Men for at vognmændene kan være med, skal de jo kunne købe dem til en pris, de har råd til. 

At vognmændene mener, at EU-systemet bør sænke farten i regelmaskineriet, er han ikke i tvivl om. 

- Når vi har besøg af medlemmer fra Danmark og Norden her i Bruxelles, er det tydeligt, at de mener, der er rigeligt med klima- og miljøregler for transportbranchen. Det samme hører vi fra vores tyske og franske kollegaer, siger han med henvisning til de tyske og franske vognmandsorganisationer, BGL og FNTR, som NLA i det daglige arbejder tæt sammen med på et fælleskontor i Bruxelles, og som tilsammen repræsenterer 25.000 nordiske, tyske og franske transportvirksomheder. 

Fokus på chaufførmangel i fælles politisk oplæg 

Forud for det netop afholdte Europa-Parlamentsvalg præsenterede NLA sammen med tyskerne og franskmændene i slutningen af april et politisk katalog for perioden 2024-29. Det indeholder problemstillinger og ønsker, som de mener, er de væsentligste for de næste fem år. Udover den grønne omstilling fremhæver Torsten Laksafoss Holbek chaufførmanglen, som er et centralt emne i hele Europa. 

- Transportbranchen skal være et attraktivt sted at søge hen, og chaufføruddannelserne gøres mere relevante med mulighed for opdaterede kompetencer og gennem onlinekurser, så ikke alt baseres på fysisk fremmøde ved kurser og lignende. 

Derudover påpeger han, at der stadig er arbejde at gøre omkring vejpakken, hvor NLA med sine tyske og franske samarbejdspartnere bl.a. foreslår nogle fælles EU-værktøjer i forhold til fx udstationering, der gør ansøgninger og dokumentation omkring lønforhold lettere. 

- Vi hører bl.a. fra polske og litauiske kollegaer, som kører internationalt i Norden, at det er svært at finde informationer om gældende overenskomster i Danmark og Sverige. De informationer bør selvfølgelig være let tilgængelige. Derfor har vi opfordret til, at Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA) tager den opgave på sig og sørger for, at der er et sted, hvor virksomhederne kan finde den information, de har behov for, siger han. 

Vejpakken er stadig aktuel 

Torsten Laksafoss Holbek peger på, at en øget digitalisering vil give en langt bedre muligheder for efterlevelse og håndhævelse af vejpakkens regler herunder kravet om dokumentation, hvor både chauffører, transportvirksomheder og myndigheder slipper for store papirbunker. Og så understreger han, at det fælles udspil lægger op til, at der fra de enkelte medlemslande kommer fokus på håndhævelse af vejpakkens regler om bl.a. cabotage, køre-hviletid og udstationering. Så for dem, der troede, at EU’s vejpakke er et overstået kapitel, er der nyt. 

- Det er ganske enkelt nødvendigt med flere vejsidekontroller. Jeg var sammen med mine franske og tyske kollegaer gæst ved en vejsidekontrol i Belgien i marts, og her viste der sig stadig at være store problemer med efterlevelse af vejpakkens regler for syv ud af ti af dem, der blev stoppet, siger han. 

EUROPÆISK CHAUFFØRMANGEL

Op mod 1.000 europæiske transportvirksomheder kæmper med at skaffe chauffører. Det viser en ny rapport fra den internationale vejtransportorganisation IRU. Manglen på chauffører fører både til, at virksomhederne ikke kan udvide og til reduceret produktivitet for næsten halvdelen af de adspurgte virksomheder samt et fald i omsætningen for 39 procent. 

IRU anslår, at de 27 EU-lande plus Norge og Storbritannien samlet set mangler over 233.000 lastbilchauffører lige nu. Hvis der ikke træffes drastiske foranstaltninger, forventes chaufførmanglen at stige til over 745.000 i 2028, da mange chauffører til den tid vil være gået på pension. 

Ifølge rapporten er gennemsnitsalderen blandt lastbilchauffører 47 år, og en tredjedel er over 55 år. Kun fem procent af chaufførerne i Europa er under 25 år. 

Kilde: TUR, IRU. 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 5, 2023