Del

NLA-årsmøde med fokus på klimapolitikken

De nordiske vognmænds fællesorganisation Nordic Logistics Association (NLA) holder lige nu årsmøde i Malmø. Vigtigt med nordisk samarbejde for at sikre lige konkurrencevilkår, siger NLA’s bestyrelsesformand Erik Østergaard.

Den næste store opgave og politiske udfordring for de danske og nordiske vognmænd er den grønne omstilling af transportsektoren. Derfor har NLA sat klimapolitikken og EU’s Fit for 55-pakke til debat på årsmødet i Malmø, som foregår i dag torsdag og fortsætter i morgen fredag. Før sommerferien landede EU’s store Fit for 55-lovgivningspakke, som består af en lang række lovforslag, som skal levere på EU's klimaambitioner. Mange af de nye initiativer kommer til at påvirke vognmændenes hverdag i de kommende årtier, og derfor har NLA’s bestyrelsesformand en klar opfordring.

- Jeg vil gerne bruge lejligheden til at opfordre til nordisk koordination og samarbejde i arbejdet med at sikre, at EU’s nye grønne initiativer kommer til at sikre lige konkurrencevilkår for alle EU-landene. I NLA har vi i et forbilledligt samarbejde mellem de nordiske partnere og vore tyske og franske kollegaer fra BGL og FNTR (den tyske og franske vognmandsorganisation, red.), hvor vi koordinerer indsatsen på vores fælleskontor i Bruxelles. Samarbejdet og fælleskontoret bliver ikke mindre  væsentligt i det vigtige arbejde med at sætte præg på det politiske arbejde i EU omkring den grønne omstilling i de kommende år, siger bestyrelsesformand i NLA og adm. direktør i DTL – Danske Vognmænd, Erik Østergaard.

De svenske værter fra SÅ mindede samtidig om, at årsmødet er en tilbagevenden til en stadig mere normal hverdag efter nedlukninger, der bl.a. har umuliggjort større forsamlinger og fysiske møder.  

- Vores årsmøde er en kærkommen lejlighed til, at de nordiske kolleger fra NLA-familien kan mødes fysisk for første gang i lang tid, og det er naturligvis meget givtigt igen at kunne mødes og diskutere face-to-face, siger direktør i Sveriges Åkeriföretag, Rickard Gegö.     

For at understrege vigtigheden af emnet havde NLA havde inviteret den svenske ambassadør fra Sveriges EU-repræsentation i Bruxelles, Torbjörn Haak, til at tale om udfordringen med at realisere den grønne omstilling. På mødet deltog også Environment and Innovation Director hos Volvo Trucks, Lars Mårtensson, den svenske europaparlamentariker og medlem af Europa-Parlamentets transportudvalg Peter Lundgren og professor i Energy Sciences ved Lunds Universitet, Martin Tunér, i en paneldebat om Fit for 55 pakken.

NLA har allerede igangsat arbejdet med at analysere de mange lovforslag i Fit for 55 med særlig fokus på forslaget om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (AFIR), det revidererede energibeskatningsdirektiv og ETS-forslaget, hvor man lægger op til at vejtransporten skal indlemmes i kvotehandelssystemet, idet der etableres et særligt kvotesystem for transport.

OM NLA
Nordic Logistics Association (NLA) består af DTL - Danske Vognmænd, Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Sveriges Åkeriföretag (SÅ). SKAL fra Finland er associeret medlem. NLA repræsenterer 16.000 nordiske vognmandsvirksomheder.