Del

Ni minutters forsinkelse ikke nok til bortvisning

En virksomhed er blevet dømt til at betale en godtgørelse svarende til tre måneders løn samt godtgørelse for tabt uddannelsesgode for at have bortvist en elev for at møde ni minutter for sent.

Ni minutters forsinkelse er ikke nok til, at en arbejdsgiver kan bortvise en elev. Det viser en kendelse fra Tvistighedsnævnet, og det koster nu arbejdsgiveren dyrt. Tvistighedsnævnets opgave er at afgøre sager om uenigheder mellem elev og praktikvirksomhed på erhvervsuddannelserne. 

I den konkrete sag sygemeldte eleven sig pr. SMS til virksomheden fra sin arbejdsmobil. Samme dag fik han ifølge virksomheden en skriftlig advarsel med henvisning til, at han var udeblevet fra arbejde uden at sygemelde sig. Virksomheden kunne dog ikke dokumentere advarslen, da sagen var for i Tvistighedsnævnet. Otte dage senere mødte eleven igen på arbejde. Et par uger senere blev han imidlertid bortvist med henvisning til, at han mødte kl. 7.09 den pågældende dag og ikke kl. 7.00 som aftalt. 

Eleven var uenig i bortvisningen og indbragte sagen for Tvistighedsnævnet. Under sagen fortalte han bl.a., at han ikke på noget tidspunkt havde fået en personalehåndbog udleveret, og at han derfor ikke var klar over, at han ikke kunne sygemelde sig pr. SMS. 

Ikke en væsentlig misligholdelse
Tvistighedsnævnet vurderer i sin kendelse, at en forsinkelse på ni minutter ikke udgør en væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftalen, som berettiger til en bortvisning. Nævnet lægger også vægt på, at der ikke foreligger dokumentation for, at eleven tidligere skulle være tildelt advarsler, som virksomheden ellers har anført. 

På den baggrund fandt nævnet, at bortvisningen af eleven var uberettiget, og eleven blev tilkendt en godtgørelse på tre måneders løn samt en godtgørelse for tabt uddannelsesgode på 26.500 kroner. 

Hos DTL’s arbejdsgiverforening/Dansk Erhverv bemærker advokatfuldmægtig Páll Ólavur Scheel, at en uddannelsesaftale efter prøvetiden som udgangspunkt kun kan ophæves, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftalen. 

- Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at det kan være dyrt for en virksomhed, hvis en ophævelse er uberettiget, da virksomheden i så fald kan blive forpligtet til at betale en ganske stor godtgørelse, siger han.  

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 3, 2023