Del

Nej til mindsteløn

DTL Magasinet har mødt den nye konservative transportordfører, Niels Flemming Hansen, som ikke har sin interesse for transportpolitikken fra fremmede. Det blev bl.a. til en snak om de stadige problemer med brodne kar i branchen og hvad, han mener, der kan gøres.

- Jeg synes, det er træls. Politiet gør deres arbejde, og de gør det godt, fordi der skal være ens vilkår for alle. Punktum.

Niels Flemming Hansen virker lidt beklemt og åbenlyst skuffet over sagen med den store Padborg-transportvirk­somhed H.P. Therkelsen, som trækker overskrifter. Politiet har dagen forinden foretaget ransagninger og fem anholdel­ser på virksomhedens kontor i grænse­landet med mistanke om dokumentfalsk ved cabotagekørsel. Det står i grel mod­sætning til den konservative ordførers indtryk af den ordentlighed, som han me­ner er den dominerende i branchen.

- Når det er sagt, så er det her en bran­che, hvor nogle udnytter og tager chan­cen. Noget af det, der har undret mig meget, er hvordan prisen for at køre en container fra Århus til Hamborg kan fal­de til meget lave takster.

Nyvalgte Niels Flemming Hansen ligner en 35 år yngre version af sin far, tidligere konservativ transportminister og man­geårigt medlem af Folketinget, Flemming Hansen. Han er høj og rank, og bærer det grålige jakkesæt med mere end antyd­ningen af solid samfundsstøtte. Der er mest mellemstor, sydjysk detailhandlen­de og snusfornuft og mindre Christians­borg-buldren og højlydt ideologi i hans ord og facon.

Netop derfor er hans korte aftræk og ureserverede modstand mod DA/FH-forslaget om mindsteløn på trans­portområdet overraskende.

Læs hele interviewet med Niels Flemming Hansen i det nye nummer af DTL Magasinet