Del

Ministre under samråd: Sæt i gang med at udstede særtransporttilladelser

Onsdagens samråd i Folketinget med justitsministeren og transportministeren om særtransporter blev holdt i en venlig og jovial atmosfære. Langt fra den barske virkelighed, som mange særtransportører og deres kunder i disse dage oplever dagligt, når det gælder at få fingre i en eftertragtet tilladelse til transport af både byggemateriel og andre sværgodsemner rundt på landets stats- og kommuneveje til gavn for samfundets ve og vel. Der skal mere håndfast optræden til, mener DTL – Danske Vognmænd. Vi kan ikke leve med 4 ugers ventetid og store sagsbunker hos politiet.

DTL-direktør Erik Østergaard hæfter sig ved det helt afgørende punkt: Nemlig, at både transportminister Benny Engelbrecht og justitsminister Nick Hækkerup flere gange under seancen gentog, at der i Færdselsstyrelsens netop udsendte vejledning om behandlingen af ansøgninger, og ånden bag ved den, faktisk ligger carte blanche for tilladelseskontorerne at udstede tilladelser uden at forhandle med vejmyndighederne, hvis kørselsstrækningen i forvejen er kendt af politiet som uproblematisk. Dette samtidig med, at politiet forhandler mere langsigtede rammeaftaler med kommunerne.

- Dette, går jeg ud fra, allerede er – eller uden yderligere forsinkelse - bliver sat i værk af Rigspolitiet over for de to særtransportkontorer i Padborg og Greve, så vi meget snart ser en hurtigere eksepedition af sagerne. Og at den eksisterende sagsbunke med gamle sager hurtigst muligt bliver saneret.

Justitsministeren kunne for sin del love, at dialogen mellem Rigspolitiet og tilladelseskontorerne er i gang for at få den sælsomme skævhed i forvaltningen af særtransporttilladelser mellem øst og vest til at antage et skær af normal god forvaltningsskik.

- Og så ser vi frem til en god dialog om den fremtidig placering af opgaven med at udstede tilladelser og et tiltrængt eftersyn af særtransportbekendtgørelsen, slutter Erik Østergaard.