Del

Møde efter trussel om chaufførstrejke: Viljen er der, men konkrete løsninger udestår

DTL og en række andre aktører deltog på et møde her til formiddag med Miljø- og Fødevareministeriet og Justitsministeriet, for at finde en fælles forståelse omkring de urimelige sanktioner overfor vognmænd og chauffører, der kører med levende dyr. Problemstillingen stod lysende klart på mødet, mens de gode svar og konkrete handlinger om forbedringer nu og her udestår.

CPE

Mødet var blevet til som reaktion på en række chaufførers trusler om at ville nedlægge arbejdet med at køre med dyr, så længe ansvarsfordeling mellem landmand, veterinær og chauffør er helt skæv.

Sagens kerne er, at transportører af dyr med den nuværende danske fortolkning af EU's forordning for dyretransport er pålagt et alt for vidtstrakt ansvar for, om de dyr, som de transporterer, er egnede til transport.

Et centralt budskab fra myndighederne var, at det nye kontrolkoncept, som blev sat i værk fra 1. oktober 2020, ventes at betyde, at færre sager kommer til at gå videre fra Fødevarestyrelsens kontroller til anklagemyndigheden. I stedet er Fødevarestyrelsen i større omfang end tidligere begyndt at vejlede og give påbud i stedet for rutinemæssigt at politianmelde.

Det nye kontrolkoncept følger oven på styrelsens interne instruks fra 18. februar 2019 om, at chaufførerne kun skulle politianmeldes, hvis der er en klar formodning om et direkte ansvar. En instruks, som tydeligvis ikke har fungeret efter hensigten, da der fortsat har været alt for mange retssager. Ministeriet vil følge udviklingen tæt, men vil næppe før i januar 2021 kunne konstatere, om det nye kontrolkoncept rent faktisk virker efter de gode hensigter.

På mødet blev det aftalt at udveksle konkrete data om antal af sager og sanktioner, og sager, hvor der er givet bøde efter de høje satser for grovere, uforsvarlig behandling af dyr, og hvor det er sket i tilfælde, hvor chaufføren ikke har haft nogen mulighed for at opdage en skaden i forbindelse med læsningen.

Der var også enighed om en samlet løsning for både alle aktører og i særdeleshed for chauffører og transportører.

DTL lagde på mødet vægt på, at problemet med den urimelige ansvarsfordeling både rammer vognmænd og chauffører, og at der skal findes en løsning for begge parter. DTL ønsker, at der skal foretages et nyt nabotjek, hvor både sanktionsniveau og – omfang indgår. Nabotjekket skal denne gang omfatte Tyskland, hvor det er branchens indtryk, at der gives lavere bøder end i Danmark.

På mødet stod det også klart, at der på den lidt længere bane er brug for en ændring af EU-forordningen. På mødet oplyste ministeriet, at den danske regering vil arbejde for en ændring af forordningen, så det grundlæggende problem løses. Ministeriet oplyste videre, at regeringen arbejder for, at det kommer til at ske hurtigere, end Kommissionen har planlagt.