Del

Ministeren, der krævede store sko hos vognmændene

Tidligere transportminister Flemming Hansen (K) er død i en alder af 81 år. Han vil blive savnet i transportverdenen, hvor han var den i nyere tid længst siddende transportminister – og kendt i branchen med et stort øre til vognmændenes udfordringer. Men ikke altid faldt de politiske og daglige realiteter sammen med hans oprigtige vilje til at hjælpe de private vognmænd.

Der skulle ikke gå lang tid fra Flemming Hansens tiltrædelse som transportens minister, til han fik de første henvendelser fra vognmandsbranchen i november 2001:

”Danske vognmænd er udsat for en stigende international konkurrence, der betyder, at transporterne oftere overtages af udenlandske biler. Mange danske internationale transportvirksomheder vælger at etablere sig i udlandet for at kunne matche konkurrencen. Som begrundelse herfor anfører virksomhederne, at det er blevet for besværligt at drive virksomhed i Danmark og at omkostningerne er for høje i forhold til udlandet.” Blev det allerede den gang præciseret fra vognmændenes hovedkontor.

Og i 2005 lød det fra den nytiltrådte direktør Erik Østergaard: ”Som du ved, er prisen for brændstof vigtig for DTL’s medlemmer. Efter over 140 prisændringer siden 1. januar i år er toppede prisen på diesel i går. Det svarer til, at omkostningerne for en typisk transportør er blevet øget med 5-7 pct. siden nytår - ud over øvrige omkostningsstigninger.” Transporterhvervets muligheder for at overvælte olieprisstigningerne på kunderne blev ikke gjort nemmere af tempoet i olieprisstigningerne.

Skoene skulle passe

I midten af nullerne meldte Flemming Hansen så klart ud i et indlæg på en transportmesse i Herning, at han gerne vil hjælpe og støtte vognmændene, alt hvad han kunne formå, men han forventede også noget til gengæld. Ministeren sagde lige ud, at hans støtte var afhængig af, at vognmændene løftede deres del af det fælles ansvar for trafiksikkerheden. Noget for noget. Skoene skulle være store nok til alle.

Det var også tidspunktet, hvor de tragiske højresvingsulykker ikke var godt for vognmandserhvervets image. Overholdelsen af køre- og hviletidsreglerne var også i bund.

Flemming Hansen var af den opfattelse, at skulle transporterhvervet have politisk indflydelse og rimelige arbejdsvilkår i hverdagen, skulle det hænge nøje sammen med den trafikmæssige adfærd og ikke mindst med moralen i erhvervet. Da Flemming Hansen i 2007 overgav stafetten til sin efterfølger, var erhvervet allerede i fuld gang med at rette op på tingene.

Principfast politiker

DTL’ s adm. direktør Erik Østergaard udtaler: - Personligt har jeg arbejdet med Flemming Hansen helt tilbage fra min tid i Scandlines i forrige årti, og efterfølgende i DTL Regi hvor han bl.a. udpegede mig til Infrastrukturkommissionen – og senest i HH Gruppen hvor han deltog med stor entusiasme. Vores tanker går til Flemmings familie og til et parti, der har mistet en god og principfast politiker.