Del

Minister: Jeg vil se handling fra branchen

Benny Engelbrecht forventer, at transportbranchen lever op til tilkendegivelserne om at levere grøn omstilling af vejtransporten i Danmark. DTL Magasinet har talt med den nye transportminister, som er på det rene med, at han vil møde modstand på den klimadagsorden, som med den nye regering også har holdt sit indtog i hans ministerium.

Man får et godt indtryk af Benny Engelbrecht, når man møder ham. Han er venlig, imøde­kommende og tydeligvis også fagligt godt klædt på til at varetage opgaven som minister på et område, som ikke er uden snubletråde. Spørg bare hans forgænger, Ole Birk Olesen.

Engelbrecht taler klart og stilfærdigt på en måde, som oser klædeligt af beskeden­hed. Der er dog pondus i hans udsagn, hvor ydmygheden ikke skygger unødigt for den politiske selvtillid. Sådan må det være som minister i en ny regering, som er i offensi­ven, mens krisen i det største oppositions­parti kan følges time for time i mediestrøm­men, da vi mødes på hans kontor en varm tirsdag morgen i slutningen af august.

Ingen modsætning mellem klima og transport

Regeringen har en erklæret klimaprofil, også på transportområdet. Hvordan skal du føre det ud i livet på dit ressortområde, uden at du lægger dig ud med vejtransportbranchen?

- Jeg vil faktisk gerne starte med at rose branchen. Alle branchens organisationer har samstemmigt meldt sig klar til at være med og til at bidrage. Vi har ganske rigtigt en stor ambition, 70 procents-målsætnin­gen (reducering af drivhusgasser med 70 procent i 2030, red.) kommer man ikke sovende til.

- Det er ikke kun et politisk ønske, som vi har fra et bredt udsnit af vælgerne, men der er også efterspørgsel fra forbru­gerne på klimavenlig transport. Derfor ser jeg det ikke som et modsætningsforhold. Det handler om at finde konkrete virke­midler som fx biogas og elektrofuel. Det er dog næppe realistisk, at en batteridrevet lastbil kan køre igennem Europa.

Læs hele artiklen herunder om ministerens forventninger i det nye nummer af DTL Magasinet