Del

Minister forlænger undtagelse på køre- og hviletidsområdet

Transportministeren forlænger den midlertidige undtagelse for chaufførernes ugehvil til og med den 11 april 2020.

Det sker for at modvirke chaufførmangel, ligesom det skal sikre større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af varedistributionen, så der fortsat kan blive leveret varer ud til hylderne i de danske butikker.

Danmark var et af de første lande i Europa, der på baggrund af den aktuelle situation iværksatte ekstraordinære initiativer til at sikre forsyningssikkerheden og undgå mangel på chauffører ved at indføre en 10-dages undtagelse fra reglerne om chaufførernes ugehvil.

Når denne undtagelse udløber med udgangen af ugen, vil transportministeren forlænge den med yderligere 20 dage.

- Chaufførerne rundt omkring i hele landet yder i denne svære tid en kolossal indsats for at holde Danmark i gang. Det er livsnødvendigt for vores samfund, at distributionen af varer bliver opretholdt, og at der ikke skabes flaskehalse, fordi der ikke er chauffører nok til at sætte sig bag rattet i lastbilerne. Derfor forlænger vi nu den danske undtagelse til køre- og hviletidsreglerne, så vi undgår at havne i en sådan situation, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Beslutningen betyder, at reglerne om chaufførernes ugehvil er sat ud af kraft for al national godstransport i Danmark til og med 11. april 2020.

(Kilde: Transport- og Boligministeriet)

Læs mere hos Færdselsstyrelsen her