Del

Miljøzoner: søg dispensation i god tid

Man kan som vognmand søge dispensation fra de skærpede miljøzonekrav, som indføres den 1. juli næste år. Læs hvad du skal have med for at øge dine chancer for at få dispensation.

Den 1. juli 2020 skærpes miljøzonekravene til diesellastbiler i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg. For at køre i miljøzonerne skal lastbilen tidligst være registreret første gang den 1. oktober 2009 eller være forsynet med et godkendt partikelfilter.

Hvis lastbilen ikke lever op til kravet, fordi den er registreret før skæringsdatoen, og det er vanskeligt eller umuligt at montere et partikelfilter, kan der søges om dispensation.

Miljøstyrelsen skal efter ansøgning ifølge lovgivningen give dispensation, hvis kravet om et effektivt partikelfilter har karakter af ekspropriation for ansøgeren, fx hvis ansøgerens virksomhed er beliggende et sted, hvor der efterfølgende oprettes en miljøzone.

Læs hvad du skal huske, når du søger dispensation, i det nye nummer af DTL Magasinet