Del

Miljøminister tog imod DTL delegation

Miljøminister Lea Wermelin tog i dag imod en delegation fra DTL – Danske Vognmænd og en af organisationens medlemsvirksomheder. Mødet var kommet i stand efter udprægede frustrationer i medlemskredsen og flere forsøg hen over sommeren på reel dialog med ministeren om de nye miljøzonekrav.

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard påpeger, at mødet gav mulighed for endnu en gang at fremføre DTL’s holdning til Miljøzoner som miljø- og sundhedsfremmende foranstaltning: - Vi fik redegjort for de store udfordringer, som miljøzonekravene skaber for især vognmænd med specialkøretøjer, og vi fik drøftet behovet for en dispensationsordning, der imødekommer de særlige behov hos vognmænd med specialkøretøjer. Herunder blev der også talt om at udvikle en særlig klippekortsordning for de få køretøjer, der sjældent har ærinde i miljøzonerne.

Sagen i al sin enkelhed er, at DTL og en række medlemmer med specialkøretøjer gennem længere tid har appelleret til ministeren om dispensationsordninger. Specialkøretøjerne kan ofte ikke få påsat partikelfiltre, fordi bilerne er bygget op med en lang række specialudstyr, som optager al disponibel plads, eller fordi et filter kan skade motoren på grund af det specielle kørselsmønster. Fordi bilerne løser meget specielle opgaver – særligt tunge løft, særlige kranopgaver o.a. – kører de markant færre kilometer.

- Vi oplevede, at Lea Wermelin har stort respekt for vores erhverv, der hver dag sikrer at vitale funktioner i samfundet holdes i gang, og som hver dag også bidrager til offentlige projekter og ambitioner af miljø- og klimarigtig karakter. DTL forsøgte på mødet at skabe forståelse for, at specialkøretøjer udgør en meget begrænset del af trafikken i miljøzonerne. Derfor slog delegationen også på, at eventuelle fremtidige miljøzoneregulering og skærpelse af krav i miljøzoner behøver et langt længere varsel, udtaler Erik Østergaard.

Det er Miljøstyrelsen, der behandler dispensationsansøgningerne fra vognmændene, og som sit næste skridt går DTL i dialog med Miljøstyrelsen om en bedre dispensationsordning for specialkøretøjer.

Sagen er alvorlig, for vognmænd med ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler har siden 1. juli 2020 ikke haft adgang til miljøzonerne, med mindre de har monteret et partikelfilter. Hvis de alligevel kører i zonerne, risikerer de en bøde på op til 12.500 kr. for tunge køretøjer og 1.500 kr. for varebiler pr. 1. oktober 2020.

Information om de skærpede regler er sendt ud via e-boks til køretøjsejere, som ifølge køretøjsregistret ikke lever op til de miljøkrav, der gælder fra den 1. juli i miljøzonerne. Men der er stadig et behov for at informere danske borgere om de skærpede regler og bødeudstedelsen. Derfor er der udarbejdet en informationskampagne, der vil blive iværksat i nærmeste fremtid.