Del

Miljøforslag skader miljøet

Regeringen har sendt et forslag om miljøzoner i høring. Forslaget indeholder gode ting, men lider grundlæggende af mangel på sammenhæng med en kommende klimaindsats, mener DTL.

Ikke så smart. Sådan karakteriserer DTL regeringens forslag til skærpede miljøzo­ner i Danmarks fem største byer.

- Inden for de nærmeste år kan vi forvente skrappe krav om, at vi fremover skal bruge færre af de fossile brændstoffer og flere af de CO2-venlige brændstoffer. Så virker det altså ikke gennemtænkt at fremme en dyr og kortsigtet udskift­ning af lastbilparken, hvor dieselbiler vil blive byttet mod dieselbiler, eller en dyr opgradering af ældre lastbiler med mindre effektive motorer, siger Niels Bukholt, chefkonsulent i DTL, om forslaget som lige har været i høring hos organisationerne.

Han undrer sig over, at regeringens forslag helt forbigår muligheden for at understøtte såvel klima- som luftforure­ningsudfordringerne, da begge formål kunne have været understøttet ved at ska­be bedre rammer om en grøn omstilling i transportsektoren.

- Det vil binde lastbilparken til eksiste­rende drivmidler 8-20 år frem alt efter lastbiltype og vil som minimum fordyre en omstilling til grøn teknologi af godstrans­porten inden for denne periode, siger han.

DTL er også bekymret over, at der bliver lagt op til, at den foreslåede ordning for udenlandske køretøjer i realiteten vil ende med, at udenlandske køretøjer vil køre frit ind og ud af miljøzonerne uden at overhol­de reglerne, og uden at der bliver grebet ind over for dem.

- Det vil medvirke til at presse en allere­de presset dansk branche yderligere. Man bør derfor forbedre dette område med skrappere regler og eventuelt fastholdelse af miljøzonemærkerne over for denne gruppe.

DTL havde håbet, at der ville have været indarbejdet en mere lempelig regel for specialkøretøjer i miljøzone-forslaget.

- Specialkøretøjerne er meget dyrere og holder længere end almindelige lastbiler. Samtidig kører de ikke så meget, men de benyttes over hele landet på grund af de­res specialiserede opbygning. Umiddelbart lægger forslaget alene op til, at ejerne af disse lastbiler kan gå efter en dispensation, hvis eftermontering af filter ikke er muligt eller uforholdsmæssigt dyrt. Dette skaber betydelig usikkerhed, da den enkelte vognmand således ikke ved, om det bliver nødvendigt at skille sig af med bilen, før sagsbehandlingen af dispensationen er afsluttet, siger Niels Bukholt.

Find artiklen i det nye nummer af DTL Magasinet