Del

Manglende fremskridt med EU-vejpakken kan blive kæmpe selvmål for erhvervet

Den valne holdning i EU Parlamentets transportudvalg om udstationering af chauffører risikerer at blive et kæmpe selvmål for østlandene og de kræfter, der arbejder for den totale frihed til at operere hvor som helst og når som helst. Det mener DTL – Danske Vognmænd.

- Hvis der ikke opnås enighed om regler for udstationering af chauffører, så har nationalstaterne frit spil, og det er derfor et kæmpe selvmål for lavtlønschaufførlandene, udtaler DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

DTL direktøren peger i den forbindelse på, at en lang række vesteuropæiske lande allerede har indført deres egne regler for udstationering og cabotagekørsel. Og det vil fortsætte, hvis man ikke finder en samlet løsning, der tilfredsstiller alle lande.

- Lande og organisationer, der håber på, at dette problem blot går væk ved at undlade at tage stilling til det, de skyder sig selv i foden. Problemerne vil komme tilbage mangefold. Og det er problemer, som de selvsamme organisationer før har jamret over som hindringer for den fri bevægelighed.

Denne gang var det Europa-Parlamentets transportudvalg, der skulle tage stilling, efter at transportministrene mødtes i starten af december. Det følger af EU’s tokammersystem, hvor både ministre og Europaparlamentarikere skal være enige.

Social dumping valgtema

DTL direktør Erik Østergaard er ikke i tvivl oven på afstemningen i transportudvalget: Det er et rodet resultat, og det er især et selvmål af Østeuropa, som risikerer en endeløs række af nationale særregler, hvis ikke pakken kommer på plads inden EU-Parlamentsvalget.

 - Resultatet af drøftelserne blev desværre lige så rodet som forventet, efter at både organisationer og medlemslande i øst og vest har barrikaderet sig bag synspunkter om, hvordan især øst-chauffører i vesteuropæiske lande skal håndteres for ikke at smadre de nationale vognmandserhverv. Vi kommer til at opleve, at Vejalliancen (en række vesteuropæiske landes transportministre, red.) vil reagere kraftigt på et svigt fra EU-parlamentet, og vi vil se en lang række nationale tiltag. De vil gøre det vanskeligere for alle – men særligt for lavtlønslandene. Det tror jeg ikke helt, de har forstået endnu, siger Erik Østergaard.

Ved dagens afstemning i transportkomiteen kunne der ikke findes flertal for en holdning om forslaget om udstationering (inklusiv nye regler for kontrol og håndhævelse generelt) og forslaget om køre- og hviletid, inklusiv indførelse af nye smart fartskriver.

- DTL kan i stort omfang acceptere forslaget i vejpakken om køre- og hviletid, så længe ugentligt hvil i førerkabinen fortsat ikke er tilladt. Hvis man ikke kommer igennem med ønsket om en smart takograf, håndhævelse og sanktioner, vil det i princippet blive vanskeligere for både erhvervet og kontrolmyndighederne.

Transportudvalget kunne imidlertid finde et flertal for en skærpet holdning til forslaget om etablering af postkasseselskaber og om nye mere restriktive cabotage regler. Set fra et snævert dansk synspunkt er der tale om klare fremskridt.

Men med stilstand på netop spørgsmålet om udstationering sender DTL-direktøren et klart budskab til såvel europaparlamentarikerne som folketingspolitikerne forud for de kommende valgkampe: Hvis der ikke kommer styr på spørgsmålet om udstationering, så vil social dumping blive et helt centralt valgtema. Og sagen vil ikke dø, uden at der findes en reel løsning.

- I forvejen har sagen om slumlejren i Padborg rettet søgelyset mod dette erhvervs gøren og laden – og især undladelser med hensyn til chaufførernes tarv. DTL vil gøre sit til, at den sociale dumping bliver indprentet i politikernes bevidsthed, siger Erik Østergaard.

-Hvad der sker nu, er uklart. De førende medlemmer af Transportudvalget forsøgte at finde en løsning på et møde under frokosten i dag, men lykkedes ikke. De mødes igen i næste uge i Strasbourg. Imens tælles der ned til sidste mødedag i denne samling af Europa Parlamentet, den 18. april, før valget i slutningen af maj 2019. Der er ikke mange dage tilbage, slutter Erik Østergaard.