Del

Må sælge bilerne og fyre chauffører

Den ene kan blive nødt at sælge sine to Euro5-biler og måske fyre chauffører. Den anden kan komme til at sige nej til opgaver i de store byer. Årsag: En miljøzonelov der gør forskel på en Euro5-motor og så en Euro5-motor.

26.03.2009. Det er den dato, hvor den ene af Henrik Sørensens Scania’er er registreret. Det står på forsiden af bilens registreringsattest. På den anden side af attesten står ”Euro5”, som er moto­rens Euro-norm. Henrik Sørensen har to Scania’er, som er indregistreret 26. marts 2009. De lever begge op til Euro5-normen, som blev lovpligtig fra 1. oktober samme år.

- Da jeg forhandlede købet af bilerne i 2009, tilbød Scania, at for 50.-75.000 ekstra pr. bil ville jeg få dem leveret med de nye Euro5-motorer. Det sagde jeg jo ja til. Dels fordi jeg gerne vil være så grøn som muligt i min virksomhed, men også fordi jeg vidste, at Euro-normen ville blive hævet senere på året, fortæller Henrik Sørensen, som ud over at være vognmand med ti biler også er bestyrelsesformand for 3x34 Transport A.m.b.a., som råder over en flåde på cirka 160 biler.

- Efter købet i 2009 følte jeg mig på sikker grund. Alt var i orden, for jeg havde købt Euro5-biler i god tid, før de nye regler trådte i kraft. Så kommer det unægtelig bag på mig, at loven bliver lavet om, så de biler, jeg i sin tid købte i god tro, fra næste år ikke må køre ind i miljøzonerne. Ikke fordi de ikke lever op til forureningskrav og Euro-normer, for det gør de 100 pro­cent. Men fordi de er købt i april og ikke i oktober. Det er da helt ligegyldigt, om bilerne er købt i april eller oktober, når de i øvrigt er identiske. Men det syntes Folke­tinget åbenbart ikke, konstaterer Henrik Sørensen med henvisning til, at Folketin­get stemte loven igennem som den sidste handling inden sommerens valg.

Læs hele artiklen herunder også om kranvognmand Frank Segalls problemer særlige problemer med den nye miljøzonelov i november-udgaven af DTL Magasinet