Del

LEDER: HVEM TALER TRANSPORTERHVERVET NED?

DTL’s direktør, Erik Østergaard, går i lederen i det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND i rette med ITD, der efter hans mening slår plat på Covid-19-situationen og fylder det offentlige rum med fake news.

I årevis har jeg måttet lægge øre til kritik fra andre organisationer om, at DTL ”taler erhvervet ned”, fordi vi har holdt et stædigt fokus på social dumping og de organisationer og virksomheder, der har lukreret på og spekuleret i unfair konkurrence.

Med Covid-19 stod det pludselig klart for alle, hvor vital og afgørende en rolle, danske vognmænd og chauffører spiller også under kriser for at opretholde forsyningsbehovene og dermed en rimelig normalitet. Deres betydning er blevet anerkendt og fremhævet fra højeste sted.

Midt i en ekstrem og meget alvorlig situation har godstransporterhvervet altså markeret sig positivt. De samfundsmæssige kerneopgaver som transporterhvervet yder hver eneste dag, blev pludselig blotlagt og synliggjort i ekstrem-situationen.

Set i det lys er det forstemmende at opleve ITD i store annoncer i landsdækkende aviser at slå plat på Covid-19-situationen. I store annoncer i hundredetusindkronersklassen forsøger de at bilde befolkningen og politikerne ind, at man ikke kan gennemføre en præcisering af godskørselsloven på grund af corona-krisen. For at redde deres ubetydelige arbejdsgiverforening, som er langt fra toneangivende på det danske transportmarked, fylder de det offentlige rum med fake news og slår plat på den alvorlige situation, Danmark står i. Man skulle ikke tro, at man kunne agere så takt- og smagløst.

Dermed har ITD igen bidraget til at ”tale erhvervet ned” – netop som det stod stærkere end længe. Først lægger de som organisation hus til Kurt Beier, H.P. Therkelsen og konsorter, som afsløres i alvorlige lovovertrædelser. Og derpå bruger de Covid-19 som begrundelse for ikke at gennemføre nødvendig og relevant lovgivning i Danmark.

Jeg må derfor sige meget klart: Det er ikke DTL, der har bidraget til erhvervets dårlige ry og de deraf følgende rekrutteringsproblemer mv. Det er tværtimod brugen af lavtlønschauffører, systematisk konkurrenceforvridning og ikke mindst de mange dårlige sager om vilkårene for udenlandske chauffører, der igen og igen har været ødelæggende for erhvervets renommé. ITD føjer simpelthen spot til skade med deres annoncer imod præciseringer i godskørselsloven.

Derfor kan jeg også love DTL-medlemmerne, at DTL fortsat vil sætte fokus på det enorme og vanvittigt betydningsfulde bidrag, den danske transportsektor lægger i vores samfund. Ligesom vi konsekvent vil afsløre og afdække de mekanismer, de julelege og de udspekulerede bestræbelser, der foregår i visse virksomheder og organisationer og på den løndumping og konkurrenceforvridning, der ødelægger erhvervets image.

Lad mig minde om, at det var et samlet Folketing, der bad arbejdsmarkedets parter komme med et bud på en løsning oven på Kurt Beier-skandalen. Og den enighed, et massivt flertal af partier lagde frem for flere måneder siden efter mange forhandlinger og møder, står i skærende kontrast til ITD’s forsøg på at tegne et billede af lovsjusk og hastværk.

At ITD så benytter Covid-19-situationen til at fremme deres dårlige sag er decideret smagløst og pinligt. Det er alt andet end fremmende for erhvervet, der om nogen har vist sin betydning og helt vitale funktion under de seneste mange ugers nedlukning. Lad os holde fast i erhvervets solide indsats – på ordnede forhold.

Læs lederen i bladet

DANSKE VOGNMÆND nr. 5 Maj 2020