Del

Langt de fleste kommer til at betale den høje vejafgift

Kun et fåtal af lastbiler ender i de ”billige” emissionsklasser. DTL’s Ove Holm godt tilfreds med politisk aftale, der i nogen grad kompenserer for vejafgiften.

De fleste lastbiler, som kører på vejene i foråret 2024, vil blive placeret i emissionsklasse 1, hvilket betyder, at de kommer til at betale den høje vejafgift. 

Nogle få to- og treakslede diesellastbiler vil kunne indplaceres i emissionsklasse 2, 3 eller 4 og dermed slippe billigere. For at komme i den billigste emissionsklasse 5, skal man køre i en eldrevet lastbil – en såkaldt nulemissionsbil. 

DTL’s erhvervspolitiske chef Ove Holm er på den baggrund godt tilfreds med, at den politiske aftale om grøn omstilling af den tunge transport indeholder kompenserende tiltag. 

- Indtil de elektriske lastbiler er kommet ned i pris og i øvrigt har vist sig brugbare til transport af gods, og indtil ladeinfrastrukturen er kommet på plads, er det helt nødvendigt at kompensere for de omkostninger, som vejafgiften og forhøjelsen af dieselafgiften påfører vejgodstransporten, siger han. 

Læs mere om emissionsklasser og vejafgift her

Sådan ser satserne ud

Kroner pr. kilometer fordelt efter totalvægte og CO2-emissionsklasser fratrukket 19 procent rabat

 

  

Tilladt totalvægt 12.000-17.999 kg 

 

Tilladt totalvægt  18.000-32.000 kg 

 

Tilladt totalvægt Over 32.000 kg 

 

CO2-emissionsklasse 1 

0,91 

1,02 

1,09 

CO2-emissionsklasse 2 

0,81 

0,92 

0,99 

CO2-emissionsklasse 3 

0,71 

0,81 

0,88 

CO2-emissionsklasse 4 

0,48 

0,53 

0,58 

CO2-emissionsklasse 5 

0,16 

0,16 

0,16 

I miljøzonerne er satserne 50 procent højere. Som følge af den politiske aftale ”Deludmøntning af Grøn Fond” vil der i perioden 2025­2027 være en rabat på 19 procent og i 2028 på 12 procent i 2028 på vejafgiften. Rabatten er fra­ trukket i skemaet. Fra 2029 bortfalder rabatten. Kilde: vejafgifter.dk, DTL m.fl.

FAKTA: ”DELUDMØNTNING AF DEN GRØNNE FOND”

Den 15. april indgik regeringen sammen med SF, K, Enhedslisten og Radikale en politisk aftale om ”Deludmøntning af Grøn Fond”. 

Aftalen indeholder en forhøjelse af dieselafgiften på 50 øre pr. liter i 2025, men også kompensationer til den tunge transport i en overgangsperiode:

  • Midlertidig rabat på vejafgiften på 19 procent i 2025-27 og 12 procent i 2028.

  • Rammen til grøn omstilling af tung transport bliver øget fra de nuværende 300 millioner kroner til 750 millioner kroner fra 2024-2030 til indkøb af nulemissionslastbiler og investeringer i ladestandere.

Aftalen indeholder tiltag, der giver øget effektivitet:

  • Øget totalvægt på syvakslede lastbiler.

  • Udvidelse af forsøget med dobbelttrailere.

Endelig afsættes der med aftalen 161 millioner kroner til at understøtte brugen af biogaslastbiler. 

Kilde: Finansministeriet, DTL – Danske Vognmænd m.fl. 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 4, 2024