Del

Landtransporten kommer ikke helt i mål

Gradvis indførsel af alternative drivmidler, omlægning af brændstofafgifterne, større lastekapacitet og levering i ydertimerne. Det er de centrale anbefalinger fra regeringens klimapartnerskab for landtransport.

Allerede nu ligger det klart, at det ikke er realistisk at nå en 70 procent reduktion for landtransporten inden 2030 med de nuvæ­rende teknologier og klimaløsninger. Den teknologiske udvikling, den internationale konkurrencesituation og transportsektorens afgørende betydning for mobilitet i Danmark skygger ganske enkelt for en hurtig udvikling.

Det mener klimapartnerne i regeringens klimapartnerskab for landtransport, som blev ledet af DSV-bossen Jens Bjørn Andersen og DTL’s formand Martin Danielsen og Anne Kathrine Steenbjerge fra DI.

Forslagene i partnerskabets rapport sigter på at komme med ”realistiske og ambitiøse” løsninger, der vil kunne gen­nemføres inden 2025 og bidrage med en reel og betydelig reduktion frem mod 2030. Det er nemlig vigtigt, at danske jobs og Danmarks fremtidige konkurrenceevne bevares.

Læs anbefalingerne fra klimapartnerskabet for landtransport i det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND

Læs mere i magasinet

Læs mere i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 4, 2020