Del

Kontrolregler for arbejdstid giver branchen grå hår

Onsdag fremsatte transportminister Trine Bramsen det længe ventede lovforslag til kontrol af arbejdstid for chauffører og selvstændige vognmænd for Folketinget. Politiet overlades til frit at kunne kontrollere arbejdstiden hos alle, de standser på vejene, og der vil ikke være et lovbestemt bødeloft på overtrædelserne. Det er bekymrende, mener DTL – Danske Vognmænd.

Formålet med lovforslaget er at gennemføre den del af EU’s Vejpakke, der ændrer reglerne om kontrol af arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører vejtransportaktiviteter. Reglerne skal ifølge EU forbedre den generelle færdselssikkerhed, skabe bedre og mere ensarterede konkurrencevilkår i Europa og beskytte chaufførerne i vejtransportsektoren. Reglerne omfatter også selvstændige vognmænd. 

Lovforslaget indfører som noget nyt myndighedskontrol med gennemsnitlig og maksimal ugentlig arbejdstid, pauser og natarbejde. Det sker i form af en udvidelse af den eksisterende vej- og virksomhedskontrol på køre- og hviletidsområdet, der udføres af henholdsvis politiet, hvad angår vejsidekontrollen, og af Færdselsstyrelsen, hvad angår virksomhedskontrollen. 

Politiet kan kontrollere arbejdstiden
- Vores største bekymring er gennemførelse af kontrolstrategien for vejsidekontrollen, hvor politiet efter lovforslaget alene er tiltænkt at kontrollere pauser. Men i praksis er det faktisk muligt for politiet at kontrollere chaufførens arbejdstid, uden at der er mistanke om andre overtrædelser, forklarer underdirektør Frank Davidsen fra DTL – Danske Vognmænd.

- Det skyldes, at vejkontrollen tager udgangspunkt i takografdata, så så godt som alle informationer er til stede, når chaufføren kontrolleres af politiet, oplyser han og tilføjer:  

- Lovforslaget lægger dog i sin helhed op til, at det kun er chauffører og virksomheder, som har mange eller alvorlige overtrædelser af køre- og hviletidsbestemmelserne, der skal underkastes kontrol af arbejdstidsreglerne. Så det er et af de områder, som DTL vil holde nøje øje med. 

Forventer byge af prøvesager
En anden bekymring hos DTL er, at lovforslaget ikke arbejder med et bødeloft, som det er tilfældet for sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Transportministeren har ikke angivet nogen begrundelse for denne forskel men henviser til domstolenes mulighed for at fravige strafniveauet i op- eller nedadgående retning. – Det vil så skulle ske ud fra en konkret vurdering af samtlige omstændigheder i en sag, og det vil helt sikkert give anledning til en byge af prøvesager, hvor vognmændene skal hvirvles gennem møllen, forudsiger Frank Davidsen.  

Overtrædelse af arbejdstidsreglerne for mobile arbejdstagere og selvstændige chauffører/selvkørende vognmænd og arbejdsgivere vil fremover blive sanktioneret af myndighederne i stedet for i det fagretlige system efter den danske model. Det er myndighederne tvunget til på grund af de nye EU-regler. Den laveste bødestraf til chaufføren starter efter lovforslaget på 1000 kr. og 2000 kr. til vognmanden. En bod efter det nuværende system starter ved 25.000 kr..  

Hav styr på køre- og hviletiden
- Jeg kan sige, at dette tiltag ikke har groet i vores baghave, for vi har hele tiden været tilhængere af den danske model, som EU også burde have anerkendt. Men selve reglerne for arbejdstid er de samme, som de har været for chauffører fra 2005 og selvstændige vognmænd fra 2012. Nu skal branchen blot til at forholde sig endnu skarpere til dem. Det gode budskab er dog, at har man styr på sin køre- og hviletid, er der dog grund til at holde pulsen nede, slutter Frank Davidsen. 

Der er endnu ikke fuldstændig klarhed hos myndighederne om, hvilke arbejdstidsregler der gælder, når en chauffør står til rådighed for at udføre vinterførebekæmpelse. DTL afventer juristernes afgørelse i dette spørgsmål, som kan få stor betydning for omkostningerne ved netop vinterførebekæmpelse og andre akutopgaver med fx kørsel med slamsuger, samt outkørsel generelt. 

DTL – Danske Vognmænd vil følge lovbehandlingen i Folketinget meget tæt.  

Læs lovforslaget her