Del

Kommunerne sjusker med beskæringen af træer og buske

Vognmand Elith Andersen er godt træt af, at Hillerød Kommune ikke klipper træer og buske langs de mindre kommuneveje. De vildtvoksende beplantninger er til fare for trafiksikkerheden, mener han.

Kommunerne er for efterladende, når det gælder beskæring af træer og buske langs kommunevejene.

Det mener vognmand Elith Andersen fra Store Lyngby Kran og Container ApS i Skævinge.

- Mange steder kan to lastbiler ikke komme forbi hinanden, fordi beplantningerne langs vejene stikker ud over kørebanen, siger han til DANSKE VOGNMÆND.

Elith Andersen kører en del lokalt i Hillerød Kommune, og han har gjort kommunen opmærksom på problemet – både i sin egenskab af lokal vognmand og i sin egenskab af næstformand i Nordre Birks Vognmandsforening.

- Jeg får så at vide, at de nok skal se på sagen. Men der kan gå uger, før der bliver beskåret. Før i tiden havde kommunen en vejmand til den slags opgaver. Han handlede med det samme, vi ringede. Sådan er det desværre ikke mere, siger vognmanden.

Elith Andersen bemærker, at problemet ikke er isoleret til Hillerød Kommune. Vognmandens biler kører overalt på Sjælland, og den manglende beskæring går igen mange steder.

Syn for sagn
DANSKE VOGNMÆND får syn for sagn på en tur ad de mindre kommuneveje omkring Skævinge. Og ganske rigtigt: Er der modkørende trafik, og lastbilen skal gøre plads, så slår grene mod bilens sidespejl. Og i nogle sving hæmmes oversigtsforholdene af de vildtvoksende buske og træer i vejsiden.

- Det siger sig selv, at det er et problem for trafiksikkerheden, at vi ikke har overblik på vejen. Dels kan der komme modkørende trafik. Men både gående og cyklister skal jo langt ude på vejen, når de steder skal passeres. Er den modkørende en lastbil, er vi nogle steder nødt til at standse helt og forsigtigt kante os forbi hinanden, siger han.

Én ting er trafiksikkerheden. Dertil kommer skader på bilen. En gren kan fint slå et spejl i stykker eller flænge trailerens gardiner.

Turen viser, at også mange private lodsejere undlader at beklippe hække og træer tilstrækkeligt.

- Kommunen kan jo pålægge dem at få det ordnet eller selv udføre det på deres regning.

Ligesom det ikke kun er i Hillerød Kommune, at bevoksninger vokser vildt langs vejene, er det heller ikke kun Elith Andersen, som oplever det som et problem.

I en rundspørge blandt DTL’s medlemmer, som DANSKE VOGNMÆND gennem- førte i juli, mener to ud af tre vognmænd, at opgaven med at beskære buske og træer langs kommunevejene er vigtig at prioritere.

Brug appen
Formanden for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød Kommune, Dan Riise (V), kan ikke rigtigt genkende Elith Andersens kritik.

- Hvad angår de arealer, hvor kommunen selv er ansvarlig for beskæringen, har vi en rullende beskæringsplan. Bliver vi gjort opmærksom på mangler i beskæringen, handler vi på det. Hvis private ikke

holder bevoksningerne i orden, skal man meddele det til kommunen via appen ”Giv os et praj”. Så bliver der taget hånd om det, siger Dan Riise, der oplyser at kommunen via appen årligt får 4.500 henvendelser om alt muligt, herunder mangelfuld beskæring.

Nu kan der ifølge Elith Andersen gå lang tid, fra han gør opmærksom på et problem, til der bliver taget hånd om det?

- Det vil jeg ikke afvise. Der kan gå tid, fra kommunen gør en lodsejer opmærksom på, at han ikke har klippet, til han faktisk får det gjort. Han får jo en frist. Derefter skal det tjekkes, om han har gjort det, eller vi skal gøre det på hans regning. Vi har formalia, som skal overholdes, siger Dan Riise.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 6, 2022