Del

Kommuner hælder appel af brættet

Kommunernes Landsforening nægter at hjælpe transporterhvervet med at få ændret i kontrakter, så der hyppigere kan tages højde for ændringer i brændstofpriserne.

Hvis transportbranchen havde håbet på at få en håndsrækning fra Kommunernes Lands- forening, når det gælder at formå kommunerne til at indføre hyppigere prisregulering i kontrakter, så kan den godt tro om igen. Det er ikke kommunernes opgave at holde hånden under virksomheder, der oplever ud- fordringer på verdensmarkedet, hedder det således i et brev fra Kommunernes Landsforening (KL).

Ifølge en medlemsundersøgelse, som DANSKE VOGNMÆND foretog i begyndelsen af maj, lykkes det næsten aldrig for vognmænd at få det offentlige, herunder kommunerne, til at revidere kontrakterne. De stigende brændstofpriser må vogn- mændene derfor selv finansiere – med store økonomiske konsekvenser for nogle vognmænd. Anderledes ser det ud i forhold til de private kunder, der er langt mere tilbøjelige til at acceptere ændringer i deres kontrakter med vognmændene.

Appel fra DTL og Dansk Erhverv
DTL og Dansk Erhverv skrev på baggrund af undersøgelsen et brev til staten, regionerne og kommunerne med en appel om at ændre den rigide praksis med at afvise revidering af kontrakterne.

”De offentlige ordregivere skal også bære deres andel af den seneste tids meget væsentlige prisstigninger. Derfor skal de i langt højere grad være villige til at foretage nødvendige og rimelige prisjusteringer sammen med deres leverandører. For at kunne tage højde for de voldsomme prisudsving er det navnlig afgørende, at de offentlige kontrakter i videst muligt omfang tilpasses, således at der finder en løbende tilpasning sted”, hedder det bl.a. i brevet.

Brevskriverne henviser i brevet til, at i hvert fald én stor offentlige kunde har indført mulighed for, at der bliver taget højde for prisstigninger på brændstof i kontrakten:

”For eksempel har Vejdirektoratet i et udbud vedrørende vintertjenester på kørebaner gjort brug af en ny og hyppigere kvartalsvis prisreguleringsmekanisme og en særskilt månedlig olieregulering. Dette ser både Dansk Erhverv og DTL – Danske Vognmænd meget positivt på”.

Hældt af brættet
Staten og regionerne havde ikke svaret på henvendelsen inden redaktionens lukning. Men det har KL. Og her hælder man appellen fra DTL og Dansk Erhverv af brættet:

”En række regler, blandt andet kommunalfuldmagtsreglerne, konkurrence- retten og statsstøtteretten, kan være til hinder for, at kommunerne accepterer ændringer i kontrakterne med deres leverandører, idet det kan blive betragtet som støtte til den enkelte virksomhed”, skriver KL i svaret, der er underskrevet af KL’s adm. dir. Kristian Vendelbo og KL-formanden Martin Dam (V).

De to fortsætter:

”I tillæg hertil opfatter kommunerne det ikke som en kommunal opgave generelt at skulle holde hånden under virksomhederne i en situation, hvor der opleves udfordringer på verdensmarkedet”.

I DTL er direktør Erik Østergaard langt fra tilfreds med tilbagemeldingen fra KL.

- Det er også kommunernes opgave at bære byrderne fra krisen på brændstofmarkedet. De burde se til den private sektor og gøre som den – dvs. acceptere, at priserne reguleres hyppigere. Deres rigide indstilling fører jo bare til, at nogle vognmænd må opgive at opfylde deres kontrakter. Og så må udbudsrunderne gøres om. Og i de nye kontrakter vil der naturligvis være taget højde for de voldsomme prisstigninger på brændstof. Det er i bedste fald spild af tid og samfundsøkonomi, siger Erik Østergaard, der håber på anderledes positive tilbagemeldinger fra staten og regionerne.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 5, 2022