Del

Klumme: Slaget om implementeringen af vejpakken

Selvom et overvældende flertal i Europa­Parlamentet stemte for den endelige aftale om vejpakken, har Kommissionen lanceret en undersøgelse af hjemkør­ selskravet. Vores mand i Bruxelles skriver i klummen her om den sag, som bl.a. indbefatter EU’s rumænske transportkommissær Adina­Ioana Vălean.

Der var stor glæde blandt det overvældende flertal i EuropaParlamentet, som stemte for den endelige aftale om vejpakken den 9. juli. Flere års tovtrækkeri, politiske kampe og kompromisser resulterede i en omfattende aftale, som sikrer ordnede forhold på de europæiske veje. Det er en kæmpe sejr for NLA og for fair transport i Europa.

Nu går vi så ind i en ny fase, hvor vi skal sikre, at reglerne bliver håndhævet og implementeret. En vigtig del udestår dog, og det drejer sig om hjemkørselskravet, hvor lastbilen skal retur hver 8. uge til der, hvor virksomheden er etableret. Den del har Kommissionen tidligere kritiseret for at modarbejde de grønne ambitioner, da de frygter en stigning i emissioner og overbelastning, og derfor vil den gennemføre en undersøgelse af den nye regel.

Hjemkørselskrav er vigtigt værktøj
Hvorvidt der er tale om, at man ønsker at favne de østeuropæiske interesser, som har kæmpet imod reglen, eller om der er tale om reelle bekymringer, er uklart. Men sikkert er det, at den rumænske transportkommissær Adina-Ioana Vălean har været under pres fra de østeuropæiske lande for at gøre noget ved sagen.

Derfor er det også afgørende, at NLA og vores alliancepartnere minder Kommissionen om, at hjemkørselskravet er til for at gøre op med de talrige postkasseselskaber, som har medvirket til at dumpe lønnen i bl.a. de nordiske lande. Og påstanden om øget tomkørsel i forbindelse med at lastbilen skal retur, klinger hult i denne sammenhæng. De nye regler skal netop sikre, at fx en danskejet lastbil, som tidligere har været registreret i et østeuropæisk land, kommertilbage på danske plader, så den er indregistreret der, hvor den har sin kørsel.

Reglen er til for at forhindre, at man opretter postkasseselskaber og udøver systematisk social dumping. Den erkendelse bakkes op af et stort flertal i Europa-Parlamentet, heriblandt de danske medlemmer, som også har kritiseret Kommissionen for at genoptage diskussionen om hjemkørselskravet. Der er derfor også mange, som trækker lidt på smilebåndet over den pludselige interesse for den grønne dagsorden blandt de østeuropæiske lande.

NLA arbejder nu med vores tyske og franske allierede fra vognmandsbranchen på at give Kommissionen input og argumenter for at lade hjemkørselskravet stå i lovgivningen som vedtaget. Reglen skal træde i kraft i februar 2022, men det sidste ord er formentlig ikke sagt i den sag.

Læs klummen i magasinet

Læs NLA's direktørs klumme på side 20