Del

KLUMME: HAR IKKE GLEMT KLIMAET

Coronakrisen har ikke bremset arbejdet med EU’s ambitiøse klimadagsorden, beretter direktøren for Nordic Logistics Association i sin EU-klumme. Og det betyder vidtgående krav til transportbranchen.

Klimadagsordenen er lige nu et af de store politiske emner i Bruxelles, hvis ikke det største. Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, satte tyk streg under klimapolitikken, da hun lancerede sine politiske retningslinjer sidste år. Og hendes næstformand, Frans Timmermans, som er ansvarlig for netop klimapolitikken, fulgte op, da han for nyligt gæstede Europa-Parlamentets transportudvalg via videolink for at tale om fremtiden for transportsektoren i lyset af klimapolitikken og Kommissionens såkaldte European Green Deal.

Grøn pagt: Transportsektoren skal nedbringe emissioner hurtigere
Green Deal, den grønne pagt for Europa, skal indfri ambitionen om at gøre Euro pa til det første klimaneutrale kontinent senest i 2050. EU-landende skal altså som helhed opnå nul nettoemissioner primært ved at reducere CO2-udledningerne og investere i grønne teknologier. I marts 2020 tog Kommissionen det første store skridt ved at fremlægge et forslag til en klimalov, der skal sikre, at alle EU-politikker og dermed alle sektorer af samfundet og økonomien bidrager til at indfri klimaambitionerne. Herunder ikke mindst transportsektoren, hvor Kommissionen fokuserer på, hvordan Europa skal nedbringe emissionerne fra transport yderligere og hurtigere. Der venter altså en lang række lovforslag, som skal realisere ambitionerne og sikre den grønne omstilling.

Frans Timmermans løftede bl.a. sløret for Kommissionens planer om at skubbe på en øget elektrificering af transportsektoren ved at booste infrastrukturen med op til tre millioner nye ladestandere fra 2030.

Kommissionen forbereder netop nu det direktiv, som skal forbedre Europas infrastruktur for ladestandere og tankstationer til alternative brændstoffer, såsom batterier, naturgas og brint. Forslaget ventes i starten af 2021. Og der er mere i vente fra den kant. For selvom transporterhvervet ligesom andre sektorer også er ramt af krisen, så kommer den aktuelle coronakrise altså ikke til at lægge en dæmper på lovgiverne i Bruxelles. Tværtimod. Timmermans lod meget klart forstå, at selvom Europa står midt i en pandemikrise, så er der nu mere end nogensinde før behov for en ambitiøs klimaindsats.

Fælles opråb fra nordiske, tyske og franske vognmænd
NLA har kvitteret for Timmermans' optræden i transportudvalget ved at bakke op om den nødvendige grønne omstilling.

Men samtidig har vi en meget konkret opfordring til Kommissionen og parlamentarikerne i transportudvalget. Derfor har NLA sammen med vores venner fra henholdsvis den franske og tyske vognmandsorganisation, FNTR og BGL, meldt klart ud: Vi støtter den grønne omstilling, men der er brug for en tydelig køreplan og klare investeringssignaler. Med andre ord bør lovgiverne fokusere mere på, hvordan og med hvilke teknologier man sikrer den grønne omstilling.

Den stærke fokus på elektrificering af transport er givetvis det rigtige for persontransport og -biler, mens det er mere kompliceret for de tunge køretøjer. Der kommer vi ikke uden om flydende drivmidler som HVO og biogas i en lang årrække endnu og på længere sigt fx brint.

Det vil give transporterhvervet den sikkerhed, der behøves for at foretage langsigtede investeringer samtidig med, at man giver de nødvendige økonomiske incitamenter til branchen.

Læs klummen i bladet

DANSKE VOGNMÆND nr. 5 Maj 2020