Del

Klima: Lastbilen er kommet for at blive

Vognmændene vil gerne omstille sig, og DTL – Danske Vognmænd har længe været aktiv på området. Men en grøn omstilling skal tage udgangspunkt i vognmandens økonomiske og markedsmæssige virkelighed.

Det var et af hovedbudskaberne fra DTLs adm. direktør Erik Østergaard i sit indlæg på Dansk Erhvervs klimakonference i København, der havde fokus på den tunge godstransport. Konferencen, der blev åbnet af transportminister Benny Engelbrecht (S), kredsede meget omkring den tunge transports rolle i den grønne omstilling. Ifølge Klimarådet stammer 12 mio. tons ud af landets 40 mio. tons årlige CO2 udledning fra transporten – heraf udgør alene den tunge transport 30 pct. af udledningen.

- Lastbilen er kommet for at blive, og tanker om omstilling til andre transportformer er besnærende men afhænger aldeles af markedet selv. Transport er et internationalt og konkurrencepræget erhverv med små økonomiske marginer, og energiomkostningerne har meget stor betydning for vognmændenes konkurrenceevne. Derfor er det nødvendigt, at enhver tanke om afgiftsreguleringer inddrager branchens aktører, udtalte Erik Østergaard, der advarede imod ”klimadumping”, hvor transportører med base i lande med langt lavere klimakrav opererer i Danmark og skader danske virksomheders konkurrenceevne.

Erik Østergaard: - Finans- og skatteministerierne skal sidde med ved bordet under klimaindsatsen, for en hel del af diskussionen handler – og kommer til at handle – om afgifter. Det er vigtigt, at man sætter transportsektoren til at agere som skatteopkræver på en klog måde, så man indtænker konkurrenceevnen.

Ud af starthullerne 

Afgifter kom da også på bordet under et indlæg af Jacob Korg Søbygaard fra Klimarådet, der holdt indlæg om en omkostningseffektiv omstilling: - Når man arbejder med afgifter baseret på CO2 udledningen, vil der stadig være en grænseproblematik, man skal tage hensyn til. Klimarådet vil i øvrigt i den kommende tid kigge nærmere på de forskellige teknologier bag ved nye brændstoffer – det være sig biodiesel og biogas, batterier, E-highways og electro-fuels.

Netop teknologisiden fik også et par ord med på vejen af DTL – direktøren: - Vi har talt om det her i 10 år. I 2009 kom DTL med et klimakatalog om 49 måder til en mere klimavenlig transport. Men ikke meget har rykket sig gennem årene. Der er behov for, at EU-Kommissionen kommer ud af starthullerne, og at videns-institutionerne kommer mere på banen. Det er ofte uklart for os, hvad der på den lange bane giver mening af investere i, og derfor bør man lave nogle sammenlignende analyser, vi kan anvende i praksis, sagde Erik Østergaard.

På konferencen præsenterede Dansk Erhverv i samarbejde med bl.a. DTL en klimaplan for den danske vejgodstransport frem mod 2030. Den 20 sider store plan rummer overblik over foreslåede tiltag, aktuel status i Danmark og gennemførelse af den grønne omstilling på kort, mellemlang og lang sigt. 

Klimaplanen kan findes her.