Del

Klar til et opgør med PostNords pakkekørsel

Transportminister Thomas Danielsen ser gerne et opgør med statsstøtten til PostNord, som ifølge mange vognmænd i årevis har skævvredet markedet for stykgodskørsel.

Transportminister Thomas Danielsen (V) er klar til at slagte en hellig ko, som længe har græsset på utilfredse vognmænds stadig mere magre agre. Han erklærer sig nemlig parat til at imødekomme kritikere, der længe har klaget over, at de ikke på markedsvilkår kan konkurrere med PostNord Logistics, som ifølge konkurrenterne kan køre gods til lavere priser på grund af statsstøtte.

- Det første, jeg gjorde som minister, var at sende et brev til Folketingets finansudvalg om, at jeg agter at indkalde til forhandlinger på postområdet om den her problemstilling for at finde en varig løsning. Forhandlinger, som vi må anerkende, er blevet forsømt igennem mange år. Så der kommer en varig løsning, som bliver forhandlet i år, siger ministeren, som efter en meget dyb vejrtrækning og en gedigen tænkepause fortsætter:

- Der er nogle forpligtelser fx blindeforsendelser, som vi skal håndtere. Det samme med international post. Men derudover er mit ønske at få liberaliseret området og sikret maksimal konkurrence for alle, der kører pakker ud, og det gælder til hele Danmark. Jeg drømmer om, at vi får bedre vilkår for alle leverandører i hele Danmark, også ude i øsamfundene osv.

Fortravlet minister

En fortravlet transportminister tager imod DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND på sit kontor i ministeriet på Frederiksholms Kanal. Udover PostNord har vi bl.a. ønsket at høre Thomas Danielsens syn på, hvordan den grønne omstilling af vejgodstransporten skal foregå. Den nye minister appellerer positivt til branchen, dog uden at have konkrete bud på, hvad vognmændene kan forvente.

- Jeg har ikke en følelse af, at det er vanskelig balancegang at tale grøn omstilling og tung transport. Det går hånd i hånd, for det er noget, som branchen er en aktiv medspiller i. Det, der er afgørende, er bare, at vi gør det på en fornuftig måde, både i forhold til udrulning af infrastruktur og introduktion af ny grøn teknologi og “grønne” lastbiler, siger han.

Som nyudnævnt Venstre-minister med baggrund som lastbilmekaniker signalerer Thomas Danielsen øjensynligt en større grad af erhvervsvenlighed og forståelse for vejgodstransportens stoplinjer end nogle af sine seneste forgængere. Han kørte sågar en eldrevet lastbil rundt på Christiansborg Slotsplads ved et nyligt brancheevent.

Bred CO2-afgift er stort skridt

Men en ting er et stort kørekort og et positivt image blandt vognmændene. Noget andet er de politiske forventninger til en ny minister på et kritisk tidspunkt for transporterhvervet. Det gælder ikke mindst den kilometerbaserede vejafgift, som er en markant vejsten i SVM-regeringens transportpolitik trods Venstres modstand før valget. Her har bl.a. DTL ageret aktiv medspiller ved at foreslå en bredere CO2-afgift, som ikke kun rammer den tunge transport, og som vil gavne klimaet mere end kilometerafgiften, som den foreligger.

- Det afviser jeg heller ikke, og jeg har faktisk sat gang i et projekt på DTU, hvor man netop skal afsøge mulighederne for al transport inklusive personbefordring. Men det vil være et meget stort første skridt at tage. Det, der vil være godt, vil være, at alle kan være med til at betale for det, de slider på vejene og det, de forurener. Man vil samtidig kunne lave en model, hvor man kigger på by og land, trængsel mv. Og derfor er det interessant, og derfor har vi sat en vurdering i gang, siger ministeren og skæver til uret på væggen.

Afviser kilometerafgiftens slagside

- Men det bliver en omstilling for vognmændene, understreger han og forklarer, hvorfor han mener, konsekvensen bredt set ikke bliver så skadelig, som transportbranchen en bloc advarer imod.

- Når vi kigger på udenlandske erfaringer, ser vi ikke en massakre på visse landsdele, hvor vognmænd går konkurs eller lukker på grund af en kilometerbaseret afgift, siger transportministeren med henvisning til Tyskland og afviser dermed bl.a. de vognmænd i Nordvestjylland, som har erklæret kilometerafgiften for en erhvervsmæssig og demografisk trussel mod deres hjemstavn (DTL-Magasinet nr. 1, 2023).

- Formålet er jo også, at udenlandske køretøjer i højere grad skal være med til at finansiere slid på danske veje, som branchen har problematiseret. Dernæst er den regning, der kommer, jo ikke en der pålægges vognmanden, men den sendes videre til forbrugeren, kan vi se i andre lande, forklarer Thomas Danielsen om den tænkning, som bl.a. DTL har kritiseret politikerne for i skarpe vendinger.

Hvad mener ministeren egentlig om, at der er mangel på reelle alternativer til de fossile brændstoffer til den tunge transport, som nu pålægges afgifter?

- Vi taler jo om 2025, så der er et stykke vej derhen. Derfor prøver vi at udstikke en retning, så teknologi og infrastruktur bevæger sig med. Vi gør det ikke fra i morgen og kun på dele af vores vejnet og kun for dele af den tunge transport som første step, og det er helt bevidst, at vi ikke kaster os ud i et kæmpe projekt fra dag ét. Jeg er interesseret i, at det skal gå så problemfrit som muligt, siger Thomas Danielsen om sin ministerambition for den grønne omstilling.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 2, 2023